Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 27 mars 2023 i Jönköping.

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som baspersonal inom LSS-bostäder, korttidshem, daglig verksamhet, boendestöd eller som personliga assistenter. I din yrkesroll möter du personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Utbildningen passar även för dig som är arbetar i hemsjukvårdsteam, som är ny LSS-handläggare eller som arbetar inom andra yrkeskårer och som i ditt yrke möter personer med funktionsnedsättning.

Bakgrund

Kommunerna i Jönköpings län har gemensamt bestämt att kontinuerligt genomföra grundutbildningar inom området. Kommunal utveckling arrangerar grundutbildningarna i två steg och denna information gäller för steg 1.

Mål med utbildningen

Utbildningen ger dig teoretiska grunder inom funktionshinderområdet. Kunskapen bidrar till att du blir mer rustad, trygg och får en ökad förståelse till de arbetsuppgifter du dagligen utför. Målet är också att du utvecklas i ditt pedagogiska förhållningssätt och reflekterar över din roll och ditt uppdrag.

Kunskapen om teoretiska grunder ökar också din förståelse för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av tre dagar och du som deltagare förväntas delta samtliga dagar. Du får också göra en mindre hemuppgift mellan varje utbildningsdag. 

Vi går igenom olika typer av funktionsnedsättningar och konsekvenserna för den enskilda personen samt vilka krav det ställer på personal som möter personen och ska ge individanpassat stöd och hjälp. Vi tar även upp olika praktiska metoder för att anpassa och ge förutsättningar för att minska funktionsnedsättningens konsekvenser.

Exempel på innehåll i utbildningen är diagnoser, utveckling och lärande, historik, tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och lågaffektivt förhållningssätt.

Medverkande

Jonas Säleby, Angelica Lindholm och Ingalill Hafström

Jonas Säleby är metodhandledare och Ingalill Hafström är forsknings- och utvecklingsledare, båda med många års erfarenhet inom verksamhetsfältet

Tid och plats

Måndag den 27 mars 2023

Tisdag den 11 april 2023

Måndag 24 april 2023

Alla tre kursdagarna är obligatoriska.

Samtliga tre tillfällen äger rum klockan 09.00–16.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping. Frukostfika serveras från klockan 8.30.

Avgift

Avgiften är 2 200 kronor (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch alla tre kursdagarna. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast onsdagen den 27 februari 2023. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post direkt vid anmälan och ett välkomstmail cirka en vecka innan kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

Frågor om innehåll och upplägg kontakta Ingalill Hafström, tel 072-525 84 01, inga-lill.hafstrom@rjl.se

Frågor om anmälan och bokning kontakta Fredrik Bernhardtz Sinkkonen, tel 072-519 45 02, fredrik.bernhardtzsinkkonen@rjl.se