Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs  15 och 16 november.

Baskurs i praktisk prevention Utbidning i det digitala Webbstödet ingår.

Kursledare: Hans Lingfors, Lars Göran Persson, Lisbeth Johansson

Kostnad: för deltagare från Sydöstra sjukvårdsregionen 400 kr för övriga deltagare 3300 kr.

Förkunskapskrav:För att söka kursen ska du i enlighet med det nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor- prevention och behandling ha minst 3 års högskole-/universitetsutbildning (eller motsvarande) inom hälso- och sjukvård. Distriktssköterska eller sjuksköterska, läkare, dietist, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du ska också ha genomgått regionens MI utbildning (minst de två första dagarna) före kursen.

Kursbeskrivning intern

 
Tillfällen

   
   

Titel: Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-15 08:30
2023-11-15 16:15
Ort: Jönköping
Plats: Herrgården Ryhov Landshövdingsrummet (Hus M 9) Jönköping
Ansvarig: Lisbeth Johansson
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2023-10-26
Titel: Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-16 08:00
2023-11-16 17:00
Ort: Jönköping
Plats: Digitalt
Ansvarig: Lisbeth Johansson
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2023-10-26