Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs  15 och 16 november.

Baskurs i praktisk prevention Utbidning i det digitala Webbstödet ingår.

Kursledare: Hans Lingfors, Lars Göran Persson, Lisbeth Johansson

Kostnad: för deltagare från Sydöstra sjukvårdsregionen 400 kr för övriga deltagare 3300 kr.

Förkunskapskrav:För att söka kursen ska du i enlighet med det nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor- prevention och behandling ha minst 3 års högskole-/universitetsutbildning (eller motsvarande) inom hälso- och sjukvård. Distriktssköterska eller sjuksköterska, läkare, dietist, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du ska också ha genomgått regionens MI utbildning (minst de två första dagarna) före kursen.

Kursbeskrivning intern