Teamtandvård

Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa effektiva tandvårdsteam, samt inspirera till att arbeta mer delegerat och låta teamtandvården bli en ”win-win” som gynnar hela kliniken och alla patienter.

Datum

24 oktober

Antal deltagare

Max antal deltagare är 30st.

Mål/syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa effektiva tandvårdsteam, samt inspirera till att arbeta mer delegerat och låta teamtandvården bli en ”win-win” som gynnar hela kliniken och alla patienter.

Kursens innehåll

  • Kommunikation i effektivt teamarbete
  • Vad innebär ”teaming”?
  • Olika personligheter och teamarbete
  • Hur bygger man ett framgångsrikt och effektivt teamarbete?
  • Vad har man för lagar att förhålla sig till?
  • Praktiskt tips
  • Inspiration att våga delegera!

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandvårdspersonal

Omfattning

1 dag med salsundervisning

Kostnad

3500kr inkl moms för interna deltagare
5000kr exkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursgivare

Britt-Marie Jarkiewicz, tandsköterska, Maria Chevalier, tandläkare och Karin Lindkvist, psykolog. 

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: Teamtandvård
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-24 09:00
2023-10-24 16:00
Ort: Annan
Plats: Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2023-10-03