Parodontologi för tandhygienister

Datum

3 oktober

Antal deltagare

Max antal deltagare är 30st.

Mål/syfte

Är det möjligt att med ett effektivt samarbete mellan tandläkare och tandhygienist få välmotiverade och friska patienter som gör att arbetet blir effektivt och roligt. Vad ska vi ha för krav på oss själva i våra yrkesroller och vad kan vi kräva av våra patienter.

Kursens innehåll

 • Parodontal  epidemiologi och riskbedömning                       
 • Diagnostik och klassificering av parodontal sjukdom och hälsa
 • Terapiplanering och Målsättning                                           
 • Behandlingsprinciper mekanisk icke-kirurgisk infektionskontroll
  Vem gör vad? Hur gör vi? Tidsperspektiv?
 • Utvärdering och fortsatt behandling utifrån resultat
 • När remiss till specialist?
 • Kompletterande behandlingar
 • Parodontal stödbehandling
 • Diagnostik och behandling av mucosit och periimplantit

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandhygienister

Omfattning

1 dag med salsundervisning

Kursavgift

3500kr inkl moms för interna deltagare
5000kr exkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursgivare

Birgitta Johnsson, tandhygienist och Carin Starkhammar Johansson, specialist i parodontologi, Centrum för oral rehabilitering, FTV Östergötland.

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se