Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

Mål/syfte

Ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. Debiterar vi RÄTT så debiterar vi LIKA! Rätt debitering leder till jämlik debitering. Under workshopen får deltagarna kunskap om vår tandvårdstaxa och att använda taxan på rätt sätt. Rätt kunskap blir ett stöd för medarbetaren och kommer påverka vår arbetsmiljö positivt.

Kursens innehåll

  • Information om tandvårdstaxan och debitering. Hur våra åtgärdskoder kan användas och kombineras. Kliniskt applicerbara tips för att förtydliga TLV´s föreskrifter i praktiken.
  • Hur vi debiterar visar till viss del hur vi arbetar med vårdkvalité och sjukdomsförebyggande arbete
  • Flertalet aktiva övningar under dagen såsom att diskutera debitering kopplade till patientfall i smågrupper

Obs. Kursen innehåller inte hur respektive verksamhet (Folktandvården Östergötland, Folktandvården Kalmar och Folktandvården Jönköping) arbetar med sina vårdriktlinjer och hur man strategiskt riskbedömer, behandlar och kallar sina patienter. Denna workshop handlar om att lära sig använda taxan på rätt sätt och vad som ingår i de olika åtgärdskoderna enligt TLV.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandhygienister

Omfattning

3 timmar digital workshop

Kursavgift

1825kr inkl moms för interna deltagare
3250kr inkl moms för externa deltagare

Antal deltagare

30st, varav 12st till Region Jönköpings län, 10st till Region Östergötland och 8st till Region Kalmar

Kursgivare

Anna Hultén, tandläkare och verksamhetsutvecklare, Folktandvården Region Jönköpings län
Mats Svensson, klinikchef/tandläkare, Folktandvården Region Östergötland

Kontaktperson

Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
utbildning.folktandvarden@rjl.se

 


Tillfällen

   
   

Titel: Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-06 08:30
2024-11-06 11:30
Ort: Annan
Plats: Digitalt via ZOOM
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 24
Sista anmälningsdag: 2024-10-16