Den lilla protetiken

Datum

15 maj

Antal deltagare

Max antal deltagare är 30st varav 15st är för Region Jönköpings län och 15st är för Region Östergötland.

Mål/syfte

Att höja kompetensen för allmäntandläkare avseende den lilla protetiken för att utföra bästa möjliga vård utifrån aktuellt kunskapsläge, både utifrån vetenskap och den beprövad erfarenhet.

Kursens innehåll

  • Terapiplanering – finns andra behov i bettet?
  • Krona eller komposit?
  • Rotfyllda tandens restaurering. Pelare?
  • Olika protetiska alternativ för den lilla tandluckan. Ingen behandling?
  • Materialval
  • Hur länge håller det – vad säger vetenskapen

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandläkare

Omfattning

1 dag med salsundervisning

Kostnad

3500kr inkl moms för interna deltagare
5000kr exkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursgivare

Catharina Göthberg, övertandläkare på avdelningen för oral protetik Odontologiska Institutionen Region Jönköpings län, och Simon Dahlgren, övertandläkare, på avdelningen för oral protetik Folktandvården Region Östergötlands län.  

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se