Svåra samtal – hur kan man göra svåra samtal mindre svåra?

En tredagars kurs i svåra samtal för socialsekreterare med start den 20 februari i Jönköping.

Lärandemål

Socialsekreterare genomför många nödvändiga men svåra samtal i sin yrkesroll. Förmågan att samtala kan alltid utvecklas och förbättras – vilken situation det än handlar om och vilket uppdrag man än har. Ju mer trygg och kompetent man blir i sin roll som samtalsledare, desto bättre fungerar samtalet som verktyg. Det sociala arbetet blir också mer meningsfullt och stimulerande.

Om kursen

Vi utgår ifrån gruppens nuvarande kunskapsnivå och fokuserar på olika aspekter av själva genomförandet av samtal. Den pedagogiska processen i kursen består av att teori, övningar och rollspel varvas med diskussioner i storgrupp och i mindre grupper.

Deltagarna får hemuppgifter utifrån genomgången teori för att praktisera i vardagen. Vid nästa tillfälle samtalar vi kring allas erfarenheter.

Kursintyg utfärdas vid kursens slut.

Kursens innehåll

 • Hur kan jag utveckla min kompetens i svåra samtal?
 • Samtalsverktyg
 • Analysverktyg
 • Konflikthantering i samtal
 • Samtal vid kris och trauma
 • Samtal med barn
 • Hantera triggers i samtal
 • Hur kan jag dra nytta av strukturerad feedback från klienten för min professionella utveckling?

Målgrupp

Socialsekreterare med mer än två års erfarenhet inom barn- och ungdomsvården i Jönköpings län.

Kursledare

Emil Bolin som är socionom och grundläggande psykoterapiutbildning. Han studerar psykoterapeututbildning i dagsläget.

Ell-Marie Wärmegård är leg. psykoterapeut, MI-utbildare samt utbildad handledare.

Tid och plats

 • Måndagen den 20 februari klockan 9–16
 • Måndagen den 6 mars klockan 9–16
 • Måndag den 27 mars klockan 9–16

Frukostfika serveras från kl. 8.30.

 

Kursen hålls på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

Kursavgift

Kursen kostar totalt 5800 kronor exklusive moms per kursdeltagare. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 18 januari 2023. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Fördelning av deltagare

Vi förbehåller sig rätten att i de fall kursen blir fulltecknad och det finns reserver till plasterna på kursen fördela platserna utifrån kommunernas storlek. Om så blir fallet kommer du att få ett meddelande om du är antagen till kursen eller inte. Var därför uppmärksam på om du får meddelande om att din plats har fördelats till någon annan – då kan du inte gå kursen. I alla fall får du ett meddelande ca en vecka före kursen med information. Är du osäker kontakta Angelica Florin på angelica.florin@rjl.se för mer information.

Har du frågor?

Angelica Florin FoU-ledare på telefon 072-2041883  eller e-post angelica.florin@rjl.se