Autism – anhörigutbildning vt 2023

Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

Tid Måndag 22 maj kl. 13:00-17:00, 2023.

Plats Ryhovs herrgård, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Se karta.

Innehåll

Information och samtal om autism. Autism som diagnos. Neuropsykiatrisk utredning, innehåll och genomförande. Hur man kan hjälpa och stödja barnet och dess föräldrar i vardagen. Samhällsstöd som kan erbjudas familjen. Information om barn- och ungdomshabiliteringen och våra målgrupper.

Medverkande

Psykolog Sofia Lundgren Tengqvist, kurator Karin Johansson och specialpedagog Elizabeth Wiktorell Stenmarker, neuropsykiatriska teamen.

Kostnad

Ingen kursavgift. Fika serveras till självkostnadspris 25 kr, kontant eller swish.

Anmälan senast 8 maj. Registreringen öppnar 9 januari 2023.
Tolk erbjuds till de två först anmälda språken.

Att tänka på

Det kan vara svårt med parkering, kom i god tid!

 

VÄLKOMMEN!

 

Kontaktperson

Kursansvarig Karin Johansson