Dialogmöte mellan patientföreningar och politiker

Fortsatt samtal om nära vård med fokus på patientens kunskapsstöd - som är en del av patientkontrakt

Välkommen till höstens dialogmöte mellan politiker från nämnden Folkhälsa och sjukvård och patientföreningar i länet!

Datum: 17 november 2022
Tid: Kl. 13:00 – 16:00, start med lunch kl. 12:00
Plats: Kungsporten, Huskvarna. Hitta hit.

Eftermiddagen inleds av Jon Hammarin Heinpalu, regionråd. Syftet med dialogmötena är att skapa en mötesplats med en öppen dialog med många olika intressenter. Temat för 2022 är patientkontrakt som är en central del i nära vård. 

Vid detta tillfälle vill vi samtala kring patientens kunskapsstöd som är ett pågående arbete nationellt och en del av patientkontrakt. Vad är viktigt för dig för att ta hand om din hälsa och må bra i vardagen?

Med i rummet finns Christina Jörhall som är nationellt projektansvarig för patientens kunskapsstöd. I det arbetet ingår att kartlägga och lägga fram förslag hur kunskapsstödet kan utformas. I rummet finns även representanter från hälso-och sjukvårdens olika verksamhetsområden och politiker från nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Dagen erbjuder samtal på scen av inbjudna gäster och samtal i mindre grupper med stöd av samtalsledare. Samtalsunderlag kommer att skickas ut i god tid innan mötet.

Som föreningsrepresentant kan du förbereda dig genom att delta vid ett digitalt förmöte torsdagen den 10 november klockan 15:00-17:00. Inbjudan skickas till de föreningar som anmält sig till höstens dialogmöte av Paulina Lallerman från Funktionsrätt Jönköpings län.

Vi vill ge plats till så många patientföreningar som möjligt att delta på mötet men på grund av lokalens storlek kan vi endast garantera två platser/förening. Vi förutsätter att inbjudan sprids till medlemmar i din förening.

För att vi ska kunna organisera dagen som inkluderar lunch behöver vi veta hur många som avser att medverka senast den 27 oktober.

Vid frågor kontakta: maria.e.johansson@rjl.se

 

Anmälan för dig som representerar en patientförening

Du som representerar en patientförening anmäler dig genom att klicka på Registrera längst ner på sidan.
Öppna din BankID säkerhetsapp och läs in QR-koden för att logga in eller skapa ett konto.
Du kommer därefter tillbaka till kurssidan och kan då klicka på Gå till anmälan där du får fylla i anmälningsformuläret och skicka in din anmälan.

OBS! Om du som extern deltagare försöker skapa ett konto men får felmeddelandet "En användare med detta e-postkonto är redan registrerad i systemet" innebär det att du har ett konto sedan tidigare men att ditt personnummer inte är kopplat till det.

Du behöver då komplettera dina uppgifter i formuläret som hittas genom att gå till lok.rjl.se/extern och klicka på Extern användare i LoK under rubriken Ny inloggningsmetod.
Efter ifyllt formulär kan det dröja upp till 24 timmar innan det är möjligt att logga in.
Vid problem vid anmälan, kontakta: lok@rjl.se