AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

Förmiddag: Bemötande i hotfulla situationer. Bemötande av utmanande beteenden

Eftermiddag: HBTQi med Håkan Karlsson.

Vår region bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län i samarbete med Adlon hbtqi-diplomering. Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Studier visar att hbtqi-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård. Adlons landsting och regioner bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Under 2013/2014 genomfördes ett antal pilotutbildningar i Adlonregionen. Utvärderingen visar ett positivt resultat vilket har lett fram till att Adlon nu erbjuder fler verksamheter att ta del av denna utbildning.

 


Tillfällen

   
   

Titel: AT-Bemötande för AT-läkare - del 1
Startdatum:
Slutdatum:
2024-12-04 09:00
2024-12-04 16:00
Ort: Eksjö
Plats: Konferenslokal Ulfsparresalen, Eksjö
Ansvarig: Marina Möller
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2024-11-13