ADAD

Välkommen till en tredagarskurs i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), med start torsdagen den 24 mars 2022, via Zoom.

I kursen ingår hemuppgifter och att du ska på egen hand göra och skatta en ADAD-intervju, ca 3-9 timmar

Du kommer att få lära er hur man på bästa sätt hanterar instrumentet, gör intervjuer, skattar samt hur och till vad man kan och inte kan använda resultaten. ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis, är idag det i Sverige mesta spridda instrument inom ungdomsvård för behandlingsplanering, utvärdering, screening och kvalitetssäkring. Instrumentet rekommenderas av Socialstyrelsen. Det är skapat i USA, baserat på ASI, sedan av SiS och Stockholms Stad anpassat för Svenska förhållande.

Ett fantastiskt instrument för att skapa underlag till behandlingsplaneringar och utredningar. Kompatibelt både med BBIC och SAVRY m.fl.

ADAD är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik som används vid intervju.

Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering.

ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika. Inom Statens institutionsstyrelse har även utskrivnings-, överflyttnings- och uppföljningsformulär tagits fram och dessa ingår i granskningen. Varje livsområde består av ett antal frågor om den unges faktiska situation och därutöver skattar den unge sin oro och sina besvär enligt en skala 0–3. Den unge anger också hur viktigt det är att få hjälp enligt en skala 0–3 inom respektive livsområde. Utifrån den unges skattningar gör intervjuaren en sammanfattande skattning av den unges problem inom varje livsområde enligt en skala 0–9. Vissa frågor, som är särskilt märkta i formuläret, är speciellt viktiga att ta hänsyn till vid skattningen.

Kursen innehåller bland annat följande moment:
- introduktion till ADAD som bedömning- och utrednings-instrument,
- historik, formulär, användningsområde, styrkor, svagheter,
- kodning och skattningsövningar,
- övningsintervjuer.

ADAD används för att få svar och för att göra bättre utredningar.

Kursen är obligatorisk för alla som ska göra ADAD-intervjuer och diplom utdelas efter genomförd och godkänd utbildning.

Medverkande

Under kursen medverkar socionom Niklas Waitong. Niklas har jobbat med ADAD sedan det kom till Sverige i mitten av 90-talet, utbildat intervjuare sedan 1998 och utbildat utbildare sedan 2002. Niklas har även varit med och utvecklat formulären och är godkänd av såväl SiS, ADAD-nätverket som Arlene Terras-Utada – som skapat instrumentet – att utbilda både intervjuare och utbildare.

Tid och plats

Torsdagen den 24 mars 2022 kl. 09.00-16.00

Torsdagen den 7 april 2022 kl. 09.00 – 16.00

Torsdagen den 28 april 2022 kl. 09.00-16.00

Kursen genomförs digitalt via Zoom. Länk till Zoom mejlas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Målgrupp

Kursen vänder sig till socialsekreterare och HVB-personal som utreder eller på olika sätt försöker hjälpa tonåringar med problem. Inga förkunskaper är nödvändiga.

Avgift

Avgiften är 3950 kr (exkl. moms) och inkluderar kursmaterial som kommer mejlas ut efter anmälningstiden gått ut samt diplom, elektronisk feedback och vissa digitala stödfunktioner. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 28 februari 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Du får automatiskt en bekräftelse vid anmälan till den e-postadress du angett i anmälan.

Information

För mer information, kontakta
Tillfällen

   
   

Titel: ADAD dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-24 09:00
2022-03-24 16:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 23
Sista anmälningsdag: 2022-02-28
Titel: ADAD dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-07 09:00
2022-04-07 16:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 23
Sista anmälningsdag: 2022-02-28
Titel: ADAD dag 3
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-28 09:00
2022-04-28 16:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 23
Sista anmälningsdag: 2022-02-28