Behörig beställare av specialanpassningar

Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

För att förskriva specialanpassningar i Jönköpings län måste du först genomgå denna utbildning.

Vi tar reda på vad en medicinteknisk produkt är. Vi lär oss vad det är för skillnad på en anpassning och en specialanpassning. Vi går igenom våra rutiner i Jönköpings län och tittar på exempel på tidigare tillverkade specialanpassningar.

Kursledare: Elisabeth Wigert och Lena Werner Pellfolk


Tillfällen

   
   

Titel: Behörig beställare av specialanpassningar
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-31 09:00
2022-05-31 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Björnen, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov alt. digitalt via videomöte
Ansvarig: Elisabeth Wigert
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: 2022-05-24