Kommunikationshjälpmedel – Produktutbildning

Kurs för logopeder. Genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kommunikation.

Översiktlig genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kommunikation. Kursen ger en samlad bild av sortimentet med något större fokus på nyligen upphandlade produkter. För mer fördjupad information se specifika kurser för respektive hjälpmedel.

Kursledare: Carina Svensson och Frida Johansson


Tillfällen

   
   

Titel: Kommunikationshjälpmedel – Produktutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-29 09:00
2022-03-29 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Björnen, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Frida Johansson
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: 2022-03-22