PTP-träff: Psykisk ohälsa bland barn och unga


Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.Psykisk ohälsa bland barn och unga


Med Stina Arvidsson, leg psykolog, Barn- och ungdomshälsan i Jönköping 


 


  

Frågor gällande utbildning, kontakta linda.viberg@rjl.se
Adminstrativa frågor, kontakta ulrika.nord.danielsson@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: PTP-träff: Psykisk ohälsa bland barn och unga
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-13 12:30
2022-04-13 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Qulturum, Länssjukhuset Ryhov Hus B4
Ansvarig: Linda Viberg
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2022-04-04