Dental fotografering

Kursens syfte

Att ge deltagarna teoretisk bas och praktiskt kunskap i att kunna använda intraoral och extraoral fotografering i journalföring och vid konsultationer. Stort fokus kommer att ligga på diskussioner om bildkvalitet och praktiska övningar.

Kursens innehåll

  • Extraoral fotografering (”porträtt”)

  • Intraoral fotografering

  • Att bedöma fotokvalitet

  • Utrustning och hur den används

  • Ergonomi vid fotografering

  • Praktiska övningar

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till all tandvårdspersonal

Omfattning

1 dag 

Antal deltagare

30st, varav 12st till Region Jönköpings län, 10st till Region Östergötland och 8st till Region Kalmar

Kursavgift

3650kr inkl moms för interna deltagare
6500kr inkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och eventuellt boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursgivare

Jenny Kallunki, övertandläkare ortodonti, Odont Dr. Folktandvården Region Östergötland
Emma Göranson, övertandläkare ortodonti, Folktandvården Region Östergötland. Doktorand vid Malmö Universitet

Kontaktperson

Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
utbildning.folktandvarden@rjl.se

 


Tillfällen

   
   

Titel: Dental fotografering
Startdatum:
Slutdatum:
2024-06-04 09:00
2024-06-04 16:00
Ort: Annan
Plats: Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2024-05-14
Status: Anmälningstiden har gått ut.