Klarspråk för handläggare inom äldre eller funktionshinderområdet

Klarspråk för handläggare inom äldre eller funktionshinderområdet, torsdagen den 24 februari 2022 på Kommunal utveckling.

Bakgrund

Att skriva tydligt, enkelt och begripligt är alltid viktigt. Att göra det till personer som oftare än andra har svårare att ta till sig skriftligt material ställer högra krav på handläggaren. Kommunens krav på tillgänglighet och klarspråk är utgångsläget.

Förkunskap

Du kan med fördel genomfört webbutbildningen som Institutet för språk och folkminne erbjuder.

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak.html

Mål och syfte med utbildningen

Att du efter utbildningen har fått med dig verktyg och tips och kan praktisera att skriva på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Kunskap om att analysera och kunna prata om språk och texter.

Upplägg och innehåll

Kursdagen är 3,5 h där fika ingår. Kursdagen innehåller föreläsning och enklare övningar som varvas. Exemplen är skriven text från verksamhetsfältet.

Efter kursdagen blir alla kursdeltagare indelade i mindre grupper som träffas ytterligare 1 gång i en Workshop. Till workshopen bidrar alla med en egen text som man får feedback både av gruppen och av kursledare.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till handläggare inom äldre, socialpsykiatri och funktionshinderområdet i länets 13 kommuner.

Kursledare

Ulrika Gottardsson. Ulrika driver det egna företag, Uttryckeriet. Ulrika har arbeta på Jordbruksverket och Jönköpings energi.

Tid och plats

Torsdagen den 24 februari 2022 kl. 08.30-12.00 samt ytterligare 2,5 h workshops, på Kommunal utveckling, Vallgatan 8, lokal Mästerverket i Jönköping.

Utrustning

Ta med dig anteckningsblock och penna.

Avgift

Avgiften är 1500 kr (exkl. moms) och inkluderar fika och smörgås. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast torsdagen den 20 januari 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Dokumentation i pappersformat i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Information

För mer information, om kursen och innehåll, kontakta

För mer info om anmälan, kontakta


Tillfällen

   
   

Titel: Klarspråk för handläggare inom äldre eller funktio
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-24 08:30
2022-02-24 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Kommunal utveckling, lokal Mästerwerket
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2022-01-20
Status: Anmälningstiden har gått ut.