Intellektuell funktionsnedsättning

Välkommen till en kurs i Intellektuell funktionsnedsättning, onsdagen den 2 mars 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

Bakgrund

För att möta och kunna arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning så måste du förstå vilken funktionsnivå personen har. Du behöver bl.a. förstå hur personen tänker, minns, kommunicerar. Det är nödvändigt för att du ska kunna anpassa ditt bemötande till den person du ska möta och arbeta med.

Mål och syfte med utbildningen

Att du efter utbildningen kan förstå vad intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning är och konsekvenserna av att leva med den funktionsnedsättningen. Efter utbildningen ska du ha respekt för personernas olikheter och alla variationer som finns och vilka krav det dagligen och i varje stund ställer på alla oss professionella att anpassa och förändra våra arbetssätt och metoder.

Medverkande

Under kursen medverkar Ingalill Hafström FoU ledare med många års erfarenhet inom verksamhetsfältet och specialintresse och kunskap inom pedagogik och människors utveckling samt ytterligare någon personal från verksamhetsfältet.

Tid och plats

Onsdagen den 2 mars 20221 kl. 13.00 – 16.30 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8, lokal Werkligheten, i Jönköping.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till såväl baspersonal inom funktionshinderverksamheterna som annan personal, LSS handläggare, enhetschefer, elevassistenter, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. som möter personer med Intellektuell funktionsnedsättning/Utvecklingsstörning i länets 13 kommuner.

Avgift

Avgiften är 300 kr (exkl. moms) och inkluderar eftermiddagsfika. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast söndagen den 20 februari 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Dokumentation i pappersformat i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Utrustning

Tag med eget anteckningsmaterial.

Information

För mer information om innehåll och upplägg, kontakta

För frågor om anmälan, kontakta

 


Tillfällen

   
   

Titel: Intellektuell funktionsnedsättning
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-02 13:00
2022-03-02 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Kommunal utveckling, lokal Werkligheten
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2022-02-20