FIM

FIM internutbildning

Utbidningen riktar sig till sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, logopeder och aktivitetssamordnare

Längd: 1 h