DISA-gruppledarutbildning

DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

DISA utbildningen inkluderar tre heldagar, åtta timmars handledning (två halvdagar) och genomförande av en egen DISA grupp under 10 veckor på egen skola/arbetsplats. För att erhålla DISA certifikat krävs det 75 % aktivt deltagande i utbildningen, där all tre delarna måste ingå. 

För att delta i utbildningen måste du ha möjlighet att hålla grupper på din arbetsplats. Det är därför nödvändigt att både rektor/arbetsledare och eventuella undervisande lärare involveras i planeringen på skolan. 

Då DISA är ett förebyggande material, och att du är under utbildning, kan det vara bra att välja en grupp utan problematik som kräver speciella insatser. Detta för att underlätta din egen praktiska inlärning av materialet. 

Utbildningens omfattning

  • 3 heldagar 10-12 maj kl 8.45-16.00
  • 2 handledningstillfällen, 27 september och 28 oktober kl 8.45-14.00
  • Genomförande av egen DISA grupp (ca 1-1,5 timme i veckan under 10 veckor 2022)

Under utbildningen kommer vi att ha ett moment som kallas "Din stund för andra". Vi ber dig därför att du tar med något som betyder mycket för dig, något som lyfter dig i vardagen, som du kan dela med gruppen. Exempel på saker att ta med kan vara:

  • Favoritmusik
  • Fotografier av personer, platser, djur, etc som är viktiga i ditt liv
  • Något objekt som du vill visa upp
  • ​Kort sagt; något du blr glad av!

Kaffe/the och fralla serveras från kl 8.45 alla dagar. Lunch ingår vid alla tillfällen och vid heldagar ingår även eftermiddagskaffe. 

Mer information och frågor

Manualer får du i samband med utbildningen. 

Kontakt:
Håkan Carlsson, hakan.karlsson@rjl.se 070-610 17 20
Ida-Klara Johansson, ida-klara.johansson@rjl.se 070-590 560 05