Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

Målgrupp

Sjuksköterskor inom psykiatri, hemsjukvård och särskilda boenden, distriktssköterskor, bistånds- och LSS-handläggare.

Innehåll

  • Information om regionfinansierade tandvårdsstöd
  • Nödvändig tandvård/uppsökande verksamhet
  • Vem är berättigad till intyget
  • Grupplacering och giltighetstid
  • Utfärdarrutiner

 


Tillfällen

   
   

Titel: Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2024-06-11 10:00
2024-06-11 11:00
Ort: Jönköping
Plats: Skype
Ansvarig: Anna-Karin Wixe
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-06-09
Status: Fullbokad