Introduktionskurs barn och ungdom

Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom. Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län, med start 2 september 2021.

Höstterminen 2021

Kursens upplägg

 • Kursens upplägg följer ett barnavårdsärendes gång inom socialtjänsten.
 • Kursen bygger på aktivt lärande genom att du använder ett autentiskt ärende som du handlägger i din kommun samtidigt som du går kursen. Detta kommer även kräva ett nära samarbete med din närmsta arbetsledare under kursens gång.
 • Kursen innefattar:
  • en grundutbildning i BBIC enligt Socialstyrelsens licenskrav.
  • utbildning i lagar och föreskrifter kring handläggning och dokumentation.
  • fördjupad kunskap inom vissa särskilt viktiga områden i barn- och ungdomsvården.
  • hemuppgifter för att öva på vissa moment i handläggningen.
  • yrkesreflektion.
 • Innan kursstart ska du ha läst BBIC:s grundbok. Ytterligare läsanvisningar för respektive kursdag kommer du att hitta i kursplanen.
 • För att få kursintyg efter avslutad kurs ska du ha närvarat vid åtta av tio kursdagar samt lämnat in två reflektionsuppgifter under kursen. Vid behov finns det möjlighet att ta igen missade tillfällen på kommande kursomgångar.

Dag

Innehåll

Datum

1

Inledning, BBIC:s bakgrund och socialsekreterarrollen

Aktualisera: Anmälan, förhandsbedömning, utredningsplan

2/9

2

13/9

3

Utreda: Informationsinsamling och samtal med barn

5/10

4

Utreda: Risk- och skyddsfaktorer

Besluta: Riskbedömning

10/11

5

11/11

6

Utforma uppdrag: Skriva uppdrag och genomförandeplaner

Följa upp: Planera och följa upp vård

14/12

 

7

15/12

8

Samverkan + Skola

13/4 2022

9

Traumamedveten omsorg och BUP:s utredningar + Barnmisshandel och sexuella övergrepp/Barnahus

12/5

10

Systematisk uppföljning och reflektion

14/6

Målgrupp: Nyanställda socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården i Jönköpings län

Kursansvarig: Josefin Axelsson, tel. 072-519 44 03, josefin.axelsson@rjl.se

Kurslokal: Elite Stora hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping (alt Zoom om restriktioner kräver det)

Tid: Kl. 09.00-16.00, frukostfika finns från kl. 08:30

Förtäring: Lunch, frukostfika och fika på eftermiddagen ingår samtliga kursdagar.

Kostnad: 5200 kr ex moms, per deltagare               

Anmälan

Du anmäler dig senast den 1 augusti. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum har gått ut. Du får en bekräftelse via e-post när du anmäler dig.

OBS! Fördelning av deltagare

Kommunal utveckling har rätten att i de fall kursen bli fulltecknad fördela platserna utifrån kommunernas storlek. Om detta skulle bli aktuellt får du besked om det.  Är du osäker kontakta Josefin Axelsson på josefin.axelsson@rjl.se för mer information.

Välkomna!

Josefin Axelsson, kursansvarig
Tillfällen

   
   

Titel: Introduktionskurs barn och ungdom, dag 8/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-13 08:30
2022-04-13 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2021-08-01
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom, dag 9/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-12 08:30
2022-05-12 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2021-08-01
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom, dag 10/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-06-14 08:30
2022-06-14 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2021-08-01
Status: Anmälningstiden har gått ut.