Journal club (digital)

Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

Målgrupp

Doktorander i Region Jönköpings län

Om seminariet

Målsättningen med Journal club är att erbjuda en vetenskaplig miljö för diskussion av vetenskapliga artiklar och öva förmågan till kritisk tänkande.

Journal club erbjuder 1,5 högskolepoäng för doktorander som närvarar på minst 10 seminarier och man får även ansvaret att hålla i presentation av en artikel för gruppen.

Journal club har ett samarbetsrum, en digital arbetsyta för artiklar och övrig dokumentation:

Ansvarig

Jonas Lind, överläkare, docent
medicinkliniken Region Jönköpings län
adj. universitetslektor i neurologi, Linköpings universitet.