ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

Socialstyrelsens målbeskrivning för Allmänmedicin (ST 2015:8) ställer höga krav på planering, dokumentation och kontinuerlig kompetensvärdering. För att ge våra nya ST-läkare de bästa förutsättningarna för detta bjuder vi in till en introduktionsdag tillsammans med oss fyra studierektorer. Introduktionsdagen vänder sig till ST-läkare och handledare där vi också bjuder in verksamhetschefer att kunna delta under förmiddagen, då den nya målbeskrivningen lägger ökade krav och ansvar på dessa.

Introduktionsdagarna genomförs varje termin och följs upp med inlämnandet av en utbildningsplan till verksamhetschef, handledare och studierektor senast tre månader senare.

Dagen inleds med en gemensam introduktion av studierektorerna tillsammans med handledare/verksamhetschefer och ST-läkare. Under eftermiddagen påbörjar vi det praktiska arbetet med utbildningsplanerna och för detta behöver ni ta med er datorer.

Välkomna!

Anna-Karin Ståhl, Sofie Cedermark, Martin Lägervik och Maria Nord Alvarsson 


Tillfällen

   
   

Titel: ST-introduktion 25 sept 2024
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-25 09:00
2024-09-25 15:00
Ort: Jönköping
Plats: Sommen
Ansvarig: Marika Janson
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2024-09-15