Lustgassedering

Kursen riktar sig till

Tandsköterskor och tandhygienister

Föreläsningar

Luftvägarnas anatomi, cirkulation, återupplivning, synpunkter på generell
anestesi. Lustgasens verkningssätt, sederingsteknik, indikationer, kontraindikationer,
komplikationer, risker, förberedelse av patienten, inskolning till
lustgassedering, utrustning och arbetsmiljöfrågor


Gruppdemonstrationer

Lustgassederingsapparatur, gastuber och manometrar. Funktions- och täthetskontroll
av apparatur. Rengöring och service. Träning i akut omhändertagande,
fria luftvägar och återupplivning.

Kursansvarig

Anna Lena Sundell, övertandläkare

Kursantagning

Antagning sker efter sista anmälningsdagen

Kursavgift

3 500 kronor för dig som jobbar inom Folktandvården, Region Jönköpings län 6 000 kronor exklusive moms för övriga


Tillfällen

   
   

Titel: Lustgassedering (interna deltagare)
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-08 08:30
2022-02-09 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet, plan 6 Rosenlund
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2021-12-12
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Lustgassedering (externa deltagare)
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-08 08:30
2022-02-09 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet, plan 6 Rosenlund
Ansvarig: Angelica Furevi
Sista anmälningsdag: 2021-12-12
Status: Anmälningstiden har gått ut.