Chefsutbildning i Vårdhygien

Utbildningen ger en översikt över de krav som berör det vårdhygieniska området och en inblick i de stöd och verktyg som finns för att verksamheten ska kunna arbeta mot att säkerställa en god hygienisk standard.

Målgrupp för chefsutbildningen

Inom Region Jönköpings län: Alla som är verksamhetschef eller enhetschef i vårdverksamheter inklusive de inom vårdval.

För kommunal vård och omsorg: Funktionschefer, områdeschefer och  enhetschefer för:

  • hemtjänst i ordinärt boende enligt SoL
  • särskilda boenden för äldre enligt SoL
  • bostad med särskild service för vuxna enligt SoL
  • bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar 
  • bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Tillfällen

Utbildningen hålls på distans via Zoom. Samma utbildning kommer hållas vid tre olika tillfällen

  • 29 september kl 13:30-15:30
  • 7 november kl 13:30-15:30
  • 4 december kl 13:30-15:30

Vid frågor om innehållet går det bra att kontakta smittskydd.vardhygien@rjl.se 

Välkomna!


Tillfällen

   
   

Titel: Chefsutbildning i Vårdhygien
Startdatum:
Slutdatum:
2024-04-11 13:30
2024-04-11 15:30
Plats: Zoom
Ansvarig: Pernilla Johansson
Sista anmälningsdag: 2024-04-11