Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region! hösten 2022

Välkommen att anmäla ett team av läkare, sjuksköterska och undersköterska denna teamutbildning inom palliativ vård  för hemsjukvår inom särskilt boende eller ordinärt boende.

Verksamhetschef på vårdcentral och chef för HS samråder inför att utse och anmäla ett team till denna utbildningAnmäl dig endast till en av webbinarieomgångarna. Antingen till kursstart v 41 eller till kurstart v 45. Försäkra dig om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

  • Digital och kostnadsfri utbildning.
  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 

Behovsbeskrivning

Skapa förutsättningar för vårdpersonal som arbetar i team anställda inom kommun och region att fördjupa förståelsen över hur samarbete sker, vad som kan behöva förbättras för att uppnå det gemensamma målet av en god, personcentrerad allmän palliativ vård för patienter  i särskilt boende såväl som inom ordinärt boende.  

Målgrupp

  • Läkare från vårdcentral
  • Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård som jobbar inom särskilt eller ordinärt boende.
  • Undersköterska från särskilt boende.

Kontakt

studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se

Program

Digitalt möte live som bygger på att deltagarna diskuterar i grupp utvalda case kring tre stycken teman
  • Palliativa behov
  • Förhandsplanera vård
  • Teamarbete
Samtalsledare/lärare med erfarenhet från palliativ vård medverkar både från kommun och region. Deltagarna är aktiva och reflekterar tillsammans. Idén är att läkare och sjuksköterskor som arbetar tillsammans på samma SÄBO eller inom ordinärt boende deltar samtidigt och diskuterar casen tillsammans och identifierar gemensamma områden som man behöver fortsätta utveckla och förbättra. 

Övrig info

Vi kommer att dela in teamen i olika grupper och därigenom dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens. Det är därför viktigt att deltagare sitter antingen tillsammans i det lilla teamet eller vid egen dator med kamera och fungerande ljud. 

Arrangör

Futurum, kommunal utveckling, länsgrupp palliativ vård och SSIH
 

Kursstart vecka 41 eller vecka 45