JUST Juvenil protetik

Protetisk rehabilitering av barn och ungdomar (”Oral protetik 10”)

Kursen riktar sig till ST-tandläkare i protetik. Vid mån av plats andra protetikintresserade tandläkare.

 

Datum och plats

4-5 november 2024, Kulturhuset Spira, Jönköping

Kursansvarig

Catharina Göthberg

Föreläsare

Eva Josefsson, specialist i ortodonti
Helen Isaksson, specialist i pedodonti
Catharina Göthberg, specialist i oral protetik

Kursmål

Kunna anpassa planering, genomförande och uppföljning av rehabiliterande åtgärder med utgångspunkt i växande individers särskilda förutsättningar och behov (Specialistspecifikt delmål Oral protetik 10).

Kursinnehåll

  • Inledning – indikationer, komplexiteten på växande individer
  • Tillväxt, bettutveckling
  • Agenesier och multidisciplinär planering
  • Trauma
  • Mineraliseringsstörningar
  • Tandslitage
  • Protetiskt tänk och olika terapier
  • Estetik
  • Minimalt invasiva metoder
  • Prognos, komplikationer

Examinationsform 

Redovisning av utdelade patientfall

Kurslitteratur

Referenslitteratur anges i samband med föreläsningar

Kursavgift

Interna deltagare (RJL): 4700kr 

Externa deltagare: 6200kr exkl. moms 

I kursavgiften ingår lunch och fika samt kursmaterial. Eventuell kurslitteratur, resa och logi ombesörjs och bekostas av deltagarna själva. 

Anmälan och antagning

Anmälan öppnar v. 9. 

Sista anmälningsdag är den 1 september. När sista anmälningsdag har passerat görs en antagning och någon vecka efteråt får du besked om du har fått en plats till kursen eller om du står på väntelistan.

Prioritering vid antagning

1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län  

2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.

3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Återbud

Meddela eventuellt återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: JUST Juvenil protetik (interna)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-04 08:30
2024-11-05 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2024-09-01
Titel: JUST Juvenil protetik (externa)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-04 08:40
2024-11-05 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-09-01