Mäta för att veta - låt dig inspireras till förbättringsarbete

Målgrupp: Alla ni som vill veta mer om, är intresserade av eller driver förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

Är en förändring alltid en förbättring? Hur driver vi förbättringsarbete med stöd av de Nationella kvalitetsregistren?

 

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap. I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och till ledarskapet. Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska finnas och omsättas. De nationella kvalitetsregistren är utmärkta verktyg för uppföljning, analys samt stöd till  verksamhetsutveckling. Genom att använda sina utdata kan anslutna enheter öka kvaliteten på Hälso- och sjukvården på ett strukturerat och mätbart sätt. Under denna eftermiddag kommer vi på ett enkelt sätt berätta kort om de olika registren och visa hur de kan användas i verksamhetsutveckling. Läs mer genom att klicka HÄR.

 

Varmt välkomna!

Hälsar Senior alert, Palliativregistret, RiksSår, BPSD och SveDem