JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri


Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

Datum och tid: 7-10 oktober 2024

Plats: Gyllene Uttern, Gyllene Uttern 1, 563 92 Gränna

Boende: Kursen hålls i internatform. Boende bokas av utbildningssamordnare och deltagaren behöver inte göra något själv med detta. Kostnaden för boendet kommer sedan att faktureras deltagaren.

Kursens syfte

Kursen avser att ge ökade kunskaper i barns och ungdomars normala utveckling, beteendestörningar och psykiska sjukdomar samt deras medicinska/psykiatriska behandling, bemötande av normalutvecklade barn och ungdomar samt för dem med speciella behov i omhändertagande.

Kursens innehåll
Barn- och ungdomars utveckling till vuxen; känslomässigt och kognitivt. Samspelet mellan barnet, familjen och samhället. Samtalsmetodik; orientering om teorier i intervjuvteknik. Psykopatologi, bland annat adhd och beetendestörningar. Barnpsykiatrins organisation och samarbete; barnpsykiatri -barntandvård. Tandbehandlingsomognad och omhändertagande vid tandvård. Psykologiska problemställningar vid ortodontisk och pedodontisk behandling.

Kursen avslutas med kunskapsprov i form av gruppredovisning.

Föreläsare
Phd överläkare Marie Proczkowska

Leg. Psykolog Richard Stenmark

Kursavgift + logi
Interna deltagare (RJL): 13236kr 

Externa deltagare: 15746kr exkl. moms 

I kursavgiften ingår lunch, fika och middagar samt kursmaterial. Eventuell kurslitteratur och resa ombesörjs och bekostas av deltagarna själva. Boende bokas av utbildningssamordnare men faktureras deltagaren.

Anmälan och antagning
Anmälan öppnar v. 9. 

Sista anmälningsdag är den 12 april. När sista anmälningsdag har passerat görs en antagning och någon vecka efteråt får du besked om du har fått en plats till kursen eller om du står på väntelistan.

Mellan 12 april och 31 augusti finns möjlighet att anmäla sig vid mån av plats.

Prioritering vid antagning:
1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län  

2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.

3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Återbud
Meddela eventuellt återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson
Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri (externa)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-07 09:00
2024-10-10 16:00
Ort: Annan
Plats: Gyllene Uttern, Gyllene Uttern 1, 563 92 Gränna
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 1
Sista anmälningsdag: 2024-08-31
Titel: JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri (interna)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-07 09:00
2024-10-10
Ort: Annan
Plats: Gyllene Uttern, Gyllene Uttern 1, 563 92 Gränna
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 2
Sista anmälningsdag: 2024-08-31