JUST Odontologisk radiologi

Kursinformation

Kursen är planerad att gå igen preliminärt hösten 2025. Mer information finner du här: JUST-kurser, Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län (rjl.se)

Plats och lokal: 

Jönköping

Kursansvarig: 

Ninita Lindfors, övertandläkare, odontologisk radiologi, Odontologiska Institutionen, Jönköping 

Max antal deltagare:

30st

Kursavgift:

Interna deltagare (inom RJL): 7000kr inkl. moms

Externa deltagare (ej inom RJL): 9000kr exkl. moms

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursbeskrivning:

Kursen ska uppfylla delar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77

Syfte:

Att ge fördjupad kunskap inom ämnesområdet odontologisk radiologi, olika bildgivande metoder/tekniker deras användningsområden och diagnostiska förmåga/begränsningar. Ge kännedom som röntgenstrålningens effekter och strålningsbiologi.

Målbeskrivning: 

Kunna applicera kunskapen vid diagnostik, behandlingsplanering och uppföljning i den kliniska vardagen.

Kursinnehåll:

  • Berättigande och optimering.

  • Grundläggande radiologisk undersökningsteknik inom det dentala och orofaciala området, intraoral bildteknik, panoramateknik, volymtomografi (CBCT).

  • Andra radiologiska modaliteter med tillämpning inom det orofaciala området, datortomografi (CT) och magnetresonanstomografi (MRT).

  • Stråldoser och strålbiologi.

  • Röntgenremissen, A och O.

  • Pre- och postoperativ implantatutredning.

  • Infektionstillstånd och osteonekroser.

  • Presentation av olika patologiska tillstånd inom det orofaciala området samt fallpresentationer

Examinationsform:

Aktivt deltagande under kursen. Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Omfattning:

Kursen omfattar 20 timmar föreläsningar samt litteraturstudier.

Anmälan:

Prioritering vid antagning:

1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län

2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.

3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Återbud:

Meddela eventuellt återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson:

Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se