Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

Datum

Två kurstillfällen:
8-11 april 
eller
9-12 september 2024
Du anmäler dig till ett av tillfällena.

Antal deltagare

Max antal deltagare är 30st, varav 12st till Region Jönköpings län, 10st till Region Östergötland och 8st till Region Kalmar. Externa deltagare är välkomna med en anmälan och tilldelas en plats till kursen i mån av plats.

Lokal

8-10 april Insikten Kulturhuset Spira, Jönköping, 11 april Rosariet, plan 6, Odontologiska Institutionen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping
 

9-11 sep Insikten Kulturhuset Spira, Jönköping, 12 sep Rosariet, plan 6, Odontologiska Institutionen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

Mål/syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepiner vid tandbehandling.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en inläsningsperiod av anvisad litteratur. Det teoretiska kursavsnittet på 40 timmar avslutas med kunskapsredovisning (hemtentamen).

Efter den teoretiska delen, och godkänd hemtentamen, ska kursdeltagarna ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering (24 timmar). Kursdeltagarna ansvarar själva för att boka praktikplats för den kliniska tjänstgöringen. Det tar minst 2 månader efter avslutade kursdagar innan den handledda kliniska tjänstgöringen kan påbörjas.

Den kliniska tjänstgöringen ska innehålla patientbehandlingar under lustgassedering som kursdeltagaren följer och patientbehandlingar under lustgassedering där kursdeltagaren själv utför lustgassederingen, dock alltid under handledning. Den studerande får inte självständigt ansvara för och genomföra lustgasbehandlingen förrän alla moment i kursen är genomförda och godkända.

Intyg på genomgången kurs utfärdas av kursansvariga när samtliga delar av kursen, inklusive klinisk tjänstgöring, är godkända. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

Kursens innehåll:

  • Luftvägarnas anatomi och funktion

  • Preoperativ bedömning, anestesirisker

  • Lustgasens farmakologi och dess kliniska effekter

  • Lustgas och tandvård

  • Sedering med bensodiazepiner

  • Praktisk luftvägshantering

  • Scenarioträning och komplikationshantering

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandläkare

Omfattning

4 kursdagar, självstudier, skriftlig tentamen samt 24 timmar handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering.

Kursavgift

14600kr inkl moms för interna deltagare
26000kr inkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och eventuellt boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursansvarig

Anna Lena Sundell, klinikchef och övertandläkare vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen Jönköping

Kontaktperson

Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
utbildning.folktandvarden@rjl.se


 


Tillfällen

   
   

Titel: Generell smärtlindring och sedering (interna RJL)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-09 08:30
2024-09-12 15:00
Ort: Jönköping
Plats: 9-11 sep Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping. 12 sep Rosariet plan 6, Odontologiska institutionen, Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2024-06-10
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Generell smärtlindring och sedering (externa)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-09 08:30
2024-09-12 16:00
Ort: Jönköping
Plats: 9-11 sep Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping. 12 sep Rosariet plan 6, Odontologiska institutionen, Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2024-06-14
Status: Anmälningstiden har gått ut.