Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

Datum

11-14 september

Antal deltagare

Max antal deltagare är 30st varav 15st är för Region Jönköpings län och 15st är för Region Östergötland. Externa deltagare kan bli antagna i mån av plats.

Mål/syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepiner vid tandbehandling.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en inläsningsperiod av anvisad litteratur. Det teoretiska kursavsnittet på 40 timmar avslutas med kunskapsredovisning (hemtentamen).

Efter den teoretiska delen, och godkänd hemtentamen, ska kursdeltagarna ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering (24 timmar). Kursdeltagarna ansvarar själva för att boka praktikplats för de kliniska tjänstgöringen.

Den kliniska tjänstgöringen ska innehålla patientbehandlingar under lustgassedering som kursdeltagaren följer och patientbehandlingar under lustgassedering där kursdeltagaren själv utför lustgassederingen, dock alltid under handledning. Den studerande får inte självständigt ansvara för och genomföra lustgasbehandlingen förrän alla moment i kursen är genomförda och godkända.

Intyg på genomgången kurs utfärdas av kursansvariga när samtliga delar av kursen, inklusive klinisk tjänstgöring, är godkända. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

Kursens innehåll:

  • Luftvägarnas anatomi och funktion
  • Preoperativ bedömning, anestesirisker
  • Lustgasens farmakologi och dess kliniska effekter
  • Lustgas och tandvård
  • Sedering med bensodiazepiner
  • Praktisk luftvägshantering
  • Scenarioträning och komplikationshantering

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandläkare

Omfattning

4 kursdagar, självstudier, skriftlig tentamen samt 24 timmar handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering.

Kursavgift

14000kr inkl moms för interna deltagare
20000kr exkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursansvarig

Anna Lena Sundell, Övertandläkare vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen Jönköping

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se
072-204 16 93


Tillfällen

   
   

Titel: Generell smärtlindring och sedering (interna)
Startdatum:
Slutdatum:
2023-09-11 08:30
2023-09-14 15:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet plan 6, Odontologiska institutionen, Hermansvägen 5, 554 53, Jönköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2023-01-20
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Generell smärtlindring och sedering (externa)
Startdatum:
Slutdatum:
2023-09-11 08:30
2023-09-14 15:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet plan 6, Odontologiska institutionen, Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2023-02-02
Status: Anmälningstiden har gått ut.