Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

Kursen riktar sig till

Tandläkare

 

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en inläsningsperiod av anvisad litteratur. Det teoretiska kursavsnittet på 40 timmar avslutas med kunskapsredovisning (hemtentamen).

Efter den teoretiska delen, och godkänd hemtentamen, ska kursdeltagarna ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering (24 timmar). Kursdeltagarna ansvarar själva för att boka praktikplats för de kliniska tjänstgöringen.

Den kliniska tjänstgöringen ska innehålla patientbehandlingar under lustgassedering som kursdeltagaren följer och patientbehandlingar under lustgassedering där kursdeltagaren själv utför lustgassederingen, dock alltid under handledning. Den studerande får inte självständigt ansvara för och genomföra lustgasbehandlingen förrän alla moment i kursen är genomförda och godkända.

Intyg på genomgången kurs utfärdas av kursansvariga när samtliga delar av kursen, inklusive klinisk tjänstgöring, är godkända. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

 

Kursinnehåll

 

  • Luftvägarnas anatomi och funktion

  • Preoperativ bedömning, anestesirisker

  • Lustgasens farmakologi och dess kliniska effekter

  • Lustgas och tandvård

  • Sedering med bensodiazepiner

  • Smärtfysiologi

  • Terapiplaneringsövningar

Kursansvarig

Anna Lena Sundell, Övertandläkare vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen Jönköping

 

Kursavgift

15 000kr exkl moms 

 

Antagning

Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdag. Vid antagning prioriteras medarbetare inom Folktandvården RJL. 


Tillfällen

   
   

Titel: Lustgassedering tandläkare (interna deltagare)
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-12 08:30
2022-09-15 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet, plan 6, Odontologisk institutionen
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 30
Sista anmälningsdag: 2022-01-28
Titel: Lustgassedering tandläkare (externa deltagare)
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-12 08:30
2022-09-15 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet, plan 6, Odontologisk institutionen
Ansvarig: Angelica Furevi
Sista anmälningsdag: 2022-01-28