Lustgassedering för tsk och thy

För tillfället finns det inget kurstillfälle inplanerat. Kursen är preliminärt planerad att hållas våren 2025.
 

Plats

Jönköping

Antal deltagare

Max antal deltagare är 60st varav 24st till Region Jönköpings län, 20st till Region Östergötland och 16st till Region Kalmar. Externa deltagare är välkomna med en anmälan och tilldelas en plats till kursen i mån av plats.

Mål/syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap för att säkert kunna assistera tandläkare vid odontologiska ingrepp under lustgassedering.

Innehåll

Föreläsningar:

  • Luftvägarnas anatomi, cirkulation, återupplivning, kortfattad om generell anestesi.
  • Lustgasens verkningssätt, sederingsteknik, indikationer, kontraindikationer, komplikationer, risker, förberedelse av patienten, inskolning till lustgassedering.
  • Lustgasutrustning, gasfysik, miljö och arbetsmiljöfrågor.

Gruppdemonstrationer:

  • Lustgassederingsapparatur, gastuber och manometrar.
  • Funktions- och täthetskontroll av apparatur.
  • Rengöring och service.
  • Träning i akut omhändertagande, fria luftvägar och återupplivning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till tandsköterskor och tandhygienister som främst arbetar inom barn- och ungdomstandvården.

Omfattning

2 kursdagar med föreläsningar och gruppdemonstrationer 

Kursavgift

7300kr inkl moms för interna deltagare
13000kr inkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och eventuellt boende ombesörjs och bekostas av deltagare själva.

Kursansvarig

Kristian Havsed, övertandläkare, avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen i Jönköping

Kontaktperson

Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
utbildning.folktandvarden@rjl.se