Lustgassedering för tsk och thy

Datum

7 mars: teori för alla
8 mars eller 15 mars: gruppdemonstrationer.

Gruppindelning för demonstrationer meddelas efter sista anmälningsdag.

Antal deltagare

Max antal deltagare är 60st varav 30st är för Region Jönköpings län och 30st är för Region Östergötland. Externa deltagare blir antagna i mån av plats.

Mål/syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap för att säkert kunna assistera tandläkaren vid odontologiska ingrepp under lustgassedering.

Innehåll

Föreläsningar:

Luftvägarnas anatomi, cirkulation, återupplivning, synpunkter på generell anestesi. Lustgasens verkningssätt, sederingsteknik, indikationer, kontraindikationer, komplikationer, risker, förberedelse av patienten, inskolning till lustgassedering, utrustning och arbetsmiljöfrågor

Gruppdemonstrationer:

Lustgassederingsapparatur, gastuber och manometrar. Funktions- och täthetskontroll av apparatur. Rengöring och service. Träning i akut omhändertagande, fria luftvägar och återupplivning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till tandsköterskor och tandhygienister

Omfattning

2 kursdagar med föreläsningar och gruppdemonstrationer 

Kursavgift

7000 kr inkl moms för interna deltagare
10500kr exkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagare själva.

Kursansvarig

Anna Lena Sundell, Övertandläkare vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen Jönköping

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se
072-204 16 93


Tillfällen

   
   

Titel: Lustgassedering för tsk och thy (interna)
Startdatum:
Slutdatum:
2023-03-07 08:45
2023-03-13 15:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosensalen, entréplan, Odontologiska Institutionen, Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2023-01-20
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Lustgassedering för tsk och thy (externa)
Startdatum:
Slutdatum:
2023-03-07 08:45
2023-03-13 15:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosensalen, entréplan, Odontologiska Institutionen, Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2023-01-23
Status: Anmälningstiden har gått ut.