Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Att använda sina resultat i förbättringsarbete

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 november, 2021

  Webbinariet är för dig som använder Senior alert och vill lära dig mer om hur du använder resultat i det dagliga förbättringsarbetet och hur du tolkar statistiken. 

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2021

   

  Ska du börja att registrera i Senior alert eller var det länge sedan du var aktiv i systemet och behöver en uppdatering? Då är detta utbildningstillfället för dig.

   

  Vi går gemensamt ihop grunderna i att registrera så att du får en trygg start.

   

  Har du frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

  KurstypLärarledd
 •  Dialogmöte patientföreningar och politiker

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 november, 2021

  För dig som medlem i patientförening eller har politiskt uppdrag i Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER förbättringscoach-utbildning 2021/22

  Lärarledd

  Riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus.

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER webbinarium

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2021

  För dig som ESTHER förbättringscoach

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA utbildning kring smärtfysiologi och psykiskt status för allmänläkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabkoordinatorer, arbetsterapeuter, psykosociala team samt sjuksköterskor den 9/11 samt 11/11 2021 (digitalt)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2021

  Vi bjuder in till Fakta utbildning kring smärtfysiologi och psykiskt status för allmänläkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabkoordinatorer, arbetsterapeuter, psykosociala team samt sjuksköterskor som arbetar med patienter som har långvarig smärta med eller utan psykisk ohälsa.

 •  För dig som chef - Senior alert

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Inför HALT- mätningen 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2021

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  Inför Patientsäkerhetsberättelsen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2021

  Ett webbinarie med fokus på resultat och rapporter i Senior alert för dig som ska skriva patientsäkerhetsberättelsen.
  Innehåll
  • Att följa era resultat
  • Genomgång av Senior alerts rapporter
  • Möjlighet för frågor inför fortsatt arbete
  Vid frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se
  Varmt välkommen

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Internat för Esther förbättringscoacher

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 november, 2021

  Internatet är för dig som vill fortsätta utveckla ESTHER och dig själv som Esthercoach.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på HALT

  Lärarledd

  Är det första gången som er verksamhet ska delta i HALT-mätningen, funderar ni på om det är något för er eller ska ni göra en nystart? Då är detta webbinariet för er.

  KurstypLärarledd
 •  Rundtur på hemsidan

  Lärarledd

  Önskar du en guidad tur på Senior alerts nya hemsida? Då har du kommit helt rätt. 

  Vi tittar tillsammans igenom hemsidan och lyfter både gamla godingar och nyheter.

  Vid frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

  KurstypLärarledd
 •  SFPM:s höstmöte 25-26 november 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 november, 2021

  Välkommen till SFPM:s (Svenskt förening för palliativ medicin) höstmöte 25-26 november 2021.
  Fokus kommer vara palliativ etik i samband med covid-vård samt stipendieutdelning.

  KurstypLärarledd
 •  Systematik, struktur och synliggörande av data

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2021

  Bästa platsen att leva och åldras på

  Region Jönköpings län och länets kommuner driver gemensamt arbete för Bästa platsen att leva och åldras på. Ambitionen är återkommande möjligheter i gemensamt lärande i nätverksform. Erbjudandet nedan är en del i den gemensamma kompetensutvecklingssatsningen. 

  Chefsutbildning; Systematik, struktur och synliggörande av data. Senior alert- För dig som chef.

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande