Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Att använda sina resultat i förbättringsarbete

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 februari, 2021

  Webbinariet är för dig som använder Senior alert och vill lära dig mer om hur du använder resultat i det dagliga förbättringsarbetet och hur du tolkar statistiken. Vi anser att det är en fördel att ni, om ni har möjlighet, deltar flera i samma team för att få ut så mycket som möjligt av webbinariet.

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA utbildning för allmänläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 januari, 2021

  Vi bjuder in till en halvdags Fakta utbildning via webben om återkommande hudproblem i primärvården.

 •  FAKTA utbildning för allmänläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 februari, 2021

  Vi bjuder in till en halvdags Fakta utbildning via webben om återkommande hudproblem i primärvården.

 •  Kunskapsdag rehabilitering 23 alternativt 25 februari

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 februari, 2021

  Kunskapsdag för alla medarbetare i Jönköpings län som arbetar med rehabilitering.

  KurstypLärarledd
 •  Leda förändring genom dialog och medskapande

  Lärarledd

  utbildning Stärka kompetens i medskapande förhållnings- och arbetssätt.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 februari, 2021

  Känner du dig nyfiken på det vårdpreventiva arbetssättet med Senior alert eller står du och dina kollegor redo för en omstart? Då har vi webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert - Att registrera

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2021

   

  Ska du börja att registrera i Senior alert eller var det länge sedan du var aktiv i systemet och behöver en uppdatering? Då är detta utbildningstillfället för dig.

   

  Vi går gemensamt ihop grunderna i att registrera så att du får en trygg start.

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert - Webbinarie inför Patientsäkerhetsberättelsen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 januari, 2021

  Senior alerts webbinarie inför Patientsäkerhetsberättelsen är för dig som ska skriva Patientsäkerhetsberättelse. 

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert DIGfika

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 februari, 2021

  Vill du delge goda exempel, lyssna in hur andra verksamheter utvecklat sitt arbete med Senior alert eller ställa frågor som hjälper dig och dina kollegor i det fortsatta arbetet?

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert DIGinfo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 februari, 2021

  Önskar du en guidad tur på Senior alerts hemsida och tips för ditt och dina kollegors fortsatta arbete tillsammans?

  KurstypLärarledd
 •  Systematik, struktur och synliggörande av data – för ledning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 februari, 2021

  Utbildningen är en del av det gemensamma utvecklinsgarbetet för kompetensutvecklinsgplanen i samverkan för omställning till Nära vård för kommun och region.

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande