Kurskatalog


  
 

 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 november, 2024

  .

 •  KlinSim2 - Design för Lärande

  Lärarledd

  Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse? Inriktning för Rehabiliteringscentrum, 2024. 

  KurstypLärarledd
 •  KUP Ht-24 Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet KUP. Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  KUP Ht-24 Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 september, 2024

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet KUP. Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Ht-24 Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Ht-24 Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 september, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  TUB (tidig upptäckt och behandling) Eksjö

  Lärarledd

  Syftet med kursen är att tidigt upptäcka en försämring och påbörja en behandling hos patienter som vårdas på sjukhus. Samt förbättra kommunikationen inom teamet runt patienten.

  Första tillfället är en grundutbildning och andra tillfället är en instruktörsutbildning.

   

  KurstypLärarledd