Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Att arbeta i receptionen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: personal som arbetar i reception
  Serien med webinar syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att utvecklas i rollen i receptionen.

  KurstypLärarledd
 •  Den lilla protetiken

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att höja kompetensen för allmäntandläkare avseende den lilla protetiken för att utföra bästa möjliga vård utifrån aktuellt kunskapsläge, både utifrån vetenskap och den beprövad erfarenhet.

  KurstypLärarledd
 •  Dental fotografering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 juni, 2023

  Riktar sig till: tandvårdspersonal
  Syftet med kursen är att deltagarna ska få kunskapen och praktiska träningen för att kunna använda en systemkamera i kliniska vardagen vid både extra oral och intraoral fotografering. Dessutom ska deltagarna kunna förstå hur kameras inställningar påverkar bilden. Till sist ska vi inspirera till att använda kameran till även artistisk- och produktfotografering till sociala medier och kursmaterial.

  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepiner vid tandbehandling.

  KurstypLärarledd
 •  Inskolning barn med speciella behov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2023

  Kursen riktar sig till: tandsköterskor
  Kursen syftar till att ge en teoretisk kunskapsbas och praktiska tillämpningar för arbetet med bemötande och inskolning av barn och unga med särslida behov.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Bettfysiologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Kursen riktar sig till tandläkare och lämpar sig särskilt till tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Presentationsteknik

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare, i mån av plats får övertandläkare gå

  KurstypLärarledd
 •  JUST Psykologi/psykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2023

  Kursen riktar sig till i första hand till ST-tandläkare. Allmäntandläkare/meriteringstandläkare kan bli antagna i mån av plats.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Trauma

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  Kommunikation i tandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
  Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få med sig konkret informationsteknik och samtalsverktyg att direkt omsätta i patientverksamheten.

  KurstypLärarledd
 •  Kompletterande utbildning i nya vårdprogrammet barn, ungdomar och unga vuxna -Tandhygienister

  Online

  Utbildningen är framtagen i samband med införande av nya vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Den riktar sig till tandhygienister. Utbildningslängd 20 minuter.

  KurstypeLärande
 •  Lustgassedering för tsk och thy

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandsköterskor och tandhygienister
  Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap för att säkert kunna assistera tandläkaren vid odontologiska ingrepp under lustgassedering.

  KurstypLärarledd
 •  Medicinsk riskpatient i tandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 september, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister och tandläkare
  Kursens syfte är: att kunna ta hand om den multisjuke och multimedicinerade patienten på ett tryggt och säkert sätt, att känna till vanliga biverkningar och medicinska komplikationer som kan uppstå under odontologisk behandling, att känna till medicinska tillstånd som kan manifestera sig i munhålan, att se patienten som helhet och munnen som bara en del av kroppen.

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen för tandsköterskor och tandhygienister

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Parodontologi för tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Är det möjligt att med ett effektivt samarbete mellan tandläkare och tandhygienist få välmotiverade och friska patienter som gör att arbetet blir effektivt och roligt. Vad ska vi ha för krav på oss själva i våra yrkesroller och vad kan vi kräva av våra patienter.

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Tandvård för sköra och äldre

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: Samtliga tandvårdsyrken
  Kursens syfte är att ge kursdeltagarna kunskap om de nuvarande och framtida utmaningarna inom gerodonti.

  KurstypLärarledd
 •  Teamtandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
  Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa effektiva tandvårdsteam, samt inspirera till att arbeta mer delegerat och låta teamtandvården bli en ”win-win” som gynnar hela kliniken och alla patienter.

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. 

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. 

  KurstypLärarledd