Kurskatalog


  
 

 •  ADAD

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), med start onsdagen den 4 dec 2024 på Elite Hotel i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd

  Avancerad utbildning i Hjärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Aerogen Solo

  Online

  Utbildning till personal/anhörig/patient som använder aerogen solo tillsammans med ventilatorbehandling

 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Jönköping

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är 2024-03-05

  Aktiviteten riktar sig till: Vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (1-7år) med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Alternativa styrsätt för kommunikationshjälpmedel - grundkurs del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 maj, 2024

  Kurs för logopeder och arbetsterapeuter, repris av kurs 2023-09-12.

  Genomgång av möjliga alternativa styrsätt till kommunikationshjälpmedel i sortimentet.

  KurstypLärarledd
 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare

  Lärarledd

  Välkommen till arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare inom IFO. Första linjens arbetsledare ingår oftast inte i kommunernas chefsprogram och får därför sällan någon kompetensutveckling utifrån sin roll som ledare. Den här utbildningen avser att fylla det behovet för den här gruppen arbetsledare och har tagits fram i dialog med kommunerna.

  KurstypLärarledd
 •  ASI - Addiction severity index

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 5 mars 2024 i Jönköping

  KurstypProgram
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  12-13 juni 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 september 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 december 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  5-6 mars 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  11-12 juni 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  3-4 september 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  3-4 december 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Existentiell hälsa, Palliativ medicin och Barns utsatthet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2026

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2024

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 maj, 2024

  Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att leda andra utan att vara chef

  Lärarledd

  Välkommen på  2-dagars utbildning i "Att leda andra utan att vara chef" torsdagen den 12 september 2024 på Elite.

  Hur gör man egentligen för att leda andra, skapa förtroende och rätt förutsättningar för att andra ska lyckas? Detta och mycket mer får du lära dig under dessa två dagar.


  Den här kursen kommer att hjälpa dig att hitta din outnyttjade potential och göra dig till en bättre ledare!

  EN CHEF FÖLJER MAN FÖR ATT MAN MÅSTE, EN LEDARE FÖLJER MAN FÖR ATT MAN VILL.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  Att stärka meningsfullhet och hopp i tider av oro

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2024

  Fördjupningskurs för samtalsledare som möter existentiella frågor i enskilda samtal och i gruppsamtal.

  Hur bidrar jag till meningsfulla och hoppingivande samtal? Hur kan jag som samtalsledare bidra till att talet förlöser och försonar?

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Autism – anhörigutbildning vt 2024

  Lärarledd

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  Kursen sker 20 maj, 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – föräldrautbildning

  Lärarledd

  Första tillfället är den 2 maj.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 april, 2024

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.
  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Brandutbildning JKPG (Uppsamlingsheat, 2 tillfällen) )

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 april, 2024

  Medarbetare på rehabiliteringskliniken som inte gått utbildningen tidigare under 2024

  KurstypLärarledd
 •  Call-in Ruben för HR

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 april, 2024

  Tillfälle för att diskutera robotiseringen av anställningsprocessen. T ex vad som känns svårt med underlagen från Rekryteringsportalen, kända orsaker till att mail skickas åter till HR från roboten, ökad förståelse för hela rutinen det vill säga processen mer än ett anställningsavtal.

 •  Catch up - hbtqi-diplomering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 april, 2024

  Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län hbtqi-diplomering.

 •  Chefsutbildning i Vårdhygien

  Lärarledd

  Utbildningen ger en översikt över de krav som berör det vårdhygieniska området och en inblick i de stöd och verktyg som finns för att verksamheten ska kunna arbeta mot att säkerställa en god hygienisk standard.

  KurstypLärarledd
 •  COPE- Kursledarutbildning , Grund för föräldrar till barn 3-12 år

  Lärarledd

  Välkommen till en tre dagars COPE-kursledarutbildning, Grundkurs, för föräldrar till barn i åldern 3-12 år, med start tisdagen den 17 september på Elite Hotel i Jönköping.

   

  KurstypLärarledd
 •  Cosmic BoS för klinisk fysiologi och röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic. Gäller för Klinisk fysiologi och Röntgen

  KurstypeLärande
 •  CRA och A-CRA – behandlingsprogram för personer med missbruksproblem

  Lärarledd

  Välkommen till tredagars utbildning i  behandlingsprogrammen CRA och A-CRA för dig som är socialsekreterare, behandlare eller samtalsledare. med start den 6 maj 2025 på Savoy hotel i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Den långsiktiga lösningen

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Dental fotografering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 juni, 2024

  Riktar sig till: tandvårdspersonal
   

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER förbättringscoachutbildning 2023-2024

  Lärarledd

  Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther?
  ESTHER är ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och sjukhus.
  Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus.

  KurstypLärarledd
 •  Ett samtal kan rädda liv! Lär dig första hjälpen till psykisk hälsa!

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 maj, 2024

  I takt med att den psykiska ohälsan ökar i samhället behöver fler förstå, tolka och agera i situationer då människor i vår närhet inte mår bra. För att du som individ och medarbetare ska ha de verktyg du behöver för att kunna möta och hjälpa den som mår psykiskt dåligt, erbjuds nu en tvådagars utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Mental health first aid (MHFA).

   

 •  Ett självständigt liv - ESL Grund

  Lärarledd

  Välkommen till fem dagar utbildning i ESL grund med start måndagen den 14 oktober 2024

  KurstypLärarledd
 •  Fortbildning för länets dietister

  Lärarledd

  Dietister anställda i region, primärvård eller kommun inom Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Förberedelse förlossning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 maj, 2024

  Den här träffen riktar sig till dig/er som väntar barn och är mellan graviditetsvecka 25-35 och tillhör familjecentralen Väster

  Under träffen kommer ni att få möjlighet att reflektera över olika känslor som är vanliga i samband med förlossning. Hur kan andningen, avspänningen, rösten och tankens kraft hjälpa den födande under värkarna? Hur kan den födandes partner eller stödperson ge bästa möjliga stöd under förlossningen?

 •  Fördjupning och repetition av projektplanering och resultatuppföljning av projekt och verksamheter enligt LFA-metoden

  Lärarledd

  Vill du fördjupa och repetera dina kunskaper om projektplanering och resultatuppföljning enligt LFA-metoden? Den 28 maj 2024 kommer Kari Örtengren, en av Sveriges mest erfarna expert på projektplanering till Jönköping för att hålla i en fördjupningsutbildning på Stora hotellet. 

  KurstypLärarledd
 •  Föreläsning "Att stärka sin återhämtning i vardagen", Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2024

  Många lever idag i en stressfylld vardag både på arbetet och fritiden. Oftast vet vi vad vi behöver men har svårt att få en balans gällande belastningen i livet. Nu finns möjlighet för dig som arbetar i Region Jönköpings län att anmäla dig till en föreläsning om att stärka din återhämtning, "Vad kan jag göra för att må bra och få mer energi, trots stress och press?”

 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel, lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 april, 2024

  Hur förebygger och behandlar man trycksår?

  Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.

  Målgrupp: sjuksköterskor samt vård- och rehabpersonal.

  KurstypLärarledd
 •  Första tiden med barnet – amning, anknytning och n

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 maj, 2024

  Träffen riktar sig till dig/er som är i graviditetsvecka 30-40 och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen får du som förälder möjlighet att reflektera över betydelsen av lyhördhet till barnet och hur samspel och kroppskontakt berikar barnets behov av värme, närhet och trygghet utöver den näring barnet får. Vi kommer att beröra amning och flaskmatning.

 •  Föräldraskapets glädje och svårigheter - bli förälder igen

  Lärarledd

  Den här träffen riktar sig till er som ska bli föräldrar igen och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster. 

  Tillsammans med gruppledare ges ni möjlighet att fundera och reflektera kring vad det innebär att bli förälder till ännu ett barn. Vi pratar om förändringar och glädje som följer flerbarnslivet men också om svårigheter och bekymmer som kan uppstå. Att få dela dina tankar med andra föräldrar stärker dig som individ vilket i sin tur främjar samspelet och relationen med dina barn och din eventuella medförälder.

  KurstypeLärande
 •  Föräldraskapets glädje och svårigheter-första barnet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 maj, 2024

  Den här träffen riktar sig till er som väntar ert första barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster. 

  Under träffen får ni föräldrar, tillsammans med gruppledare, fundera och reflektera kring vad det innebär att vara förälder. Vi pratar om förändringar och glädje som följer föräldraskapet men också om svårigheter och bekymmer som kan uppstå. Att få dela dina tankar med andra blivande föräldrar stärker dig som individ vilket i sin tur främjar samspelet och relationen med ditt barn och din eventuella medförälder.

  KurstypeLärande
 •  Föräldrautbildning PRIMUS Jönköping V.15-19

  Lärarledd

  En utbildning för anhöriga till barn med utvecklingsrelaterade svårigheter. Vi träffas totalt sex gånger, varav en workshop. Ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola bjuds in att delta vid det sista tillfället, efter webbaserad föräldra-pedagogutbildning.

  Kursledare är barnhälsovårdspsykolog, logoped, specialpedagog och arbetsterapeut. De fem lektionerna varvas teori, reflektion och diskussioner som sker i små grupper.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning PRIMUS Jönköping V.35-40

  Lärarledd

  Detta är ingen öppen föräldrakurs, utan ges endast som en del i insats från barnhälsovårdens psykologenhet.

  En utbildning för anhöriga till barn med utvecklingsrelaterade svårigheter. Vi träffas totalt sex gånger, varav en workshop. Ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola bjuds in att delta vid det sista tillfället, efter webbaserad föräldra-pedagogutbildning.

  Kursledare är barnhälsovårdspsykolog, logoped, specialpedagog och arbetsterapeut. De fem lektionerna varvas teori, reflektion och diskussioner som sker i små grupper.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning PRIMUS Nässjö V.37-41

  Lärarledd

  Detta är ingen öppen föräldrakurs, utan ges endast som en del i insats från barnhälsovårdens psykologenhet.

  En utbildning för anhöriga till barn med utvecklingsrelaterade svårigheter. Vi träffas totalt sex gånger, varav en workshop. Ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola bjuds in att delta vid det sista tillfället, efter webbaserad föräldra-pedagogutbildning.

  Kursledare är barnhälsovårdspsykolog, logoped, specialpedagog och arbetsterapeut. De fem lektionerna varvas teori, reflektion och diskussioner som sker i små grupper.

  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 september, 2024

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
   

  KurstypLärarledd
 •  Geriatriska Nutritionsdagarna 2024

  Lärarledd

  Geriatriska Nutritionsdagarna 2024

 •  Grundkurs i S-HLR Rehabiliteringscentrum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 juni, 2024

  Välkommen till Grundkurs i S-HLR, för sjukvårdspersonal.  

  Målgrupp

  För dig som arbetar inom sjukvården och som inte gått någon tidigare kurs hjärt och lungräddning. Denna HLR kurs riktar sig för dig som arbetar med vuxna.

  Innehåll

  • Kursen består av 2 delar, obligatorisk förberedelse på egen hand genom att läsa kurslitteratur samt ett praktiskt kurstillfälle.

  KurstypLärarledd
 •  Grundläggande arbetsmiljöutbildning - digitalt material

  Online

  Grundläggande arbetsmiljöutbildning - digitalt material

 •  Grundläggande odontologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2024

  Kursen riktar sig till: all personal inom tandvården som inte har tandvårdsutbildning

  KurstypLärarledd
 •  Handhavandeutbildning för automation Aptio

  Online

  Handhavandeutbildning för automation för nya medarbetare inom klinisk kemi Jönköping

 •  HAP – HaschAvvänjningsProgram och CPU-Cannabisprogram för unga

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i HAP/CPU med start onsdagen den 24 april  2024, på Kommunal utveckling,  i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

  Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

  1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
  2. Innebörden i grundläggande begrepp
  3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  4. Verktyg för inkluderande bemötande

  KurstypeLärande
 •  HELA BARN - Utbildning för samtalsledare

  Lärarledd

  Välkommen till denna fyra dagars utbildning för samtalsledare enligt samtalsmodellen HELA BARN med start den 14 oktober på Hotel Elite i Jönköping!

  KurstypLärarledd
 •  Hjärt- och Lungräddning

  Lärarledd

  Grundutbildning Hjärt- och Lungräddning för sjukvårdspersonal och vänder sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt VA på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Hjärtsviktsutbildning för sjuksköterskor primärvården 2023-2024

  Lärarledd

  Hjärtsviktsutbildningen är ett led i att stärka arbetet med kroniskt sjuka hjärtsviktspatienter. Den hålls i Region Jönköpings läns regi och riktar sig i första hand mot sjuksköterskor på vårdcentral. 

  KurstypLärarledd
 •  Hostmaskinsbehandling med mask

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask.

 •  Hostmaskinsbehandling med track

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via track.

 •  Human Dynamics grundutbildning Steg 2

  Lärarledd

  Utbildningen Human Dynamics Steg 2 är en fortsättning på Human Dynamics Steg 1. Det är en processinriktad utbildning som:

  • visar på människors olika sätt att fungera
  • förmedlar att våra olikheter är styrkor
  • utvecklar individer, ledare och arbetsgrupper
  • ger förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater, medarbetare och patienter/kunder.
 •  Hur får man ihop schemat? - Schemaläggningens strategiska betydelse

  Lärarledd

  Välkommen till utbildningen "Hur får man ihop schemat?- Schemaläggningens strategiska betydelse" på Elite Hotel i Jönköping tisdagen den 11 december 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Hållbart Ledarskap 7,5 hp

  Lärarledd

  Välkommen till kursen Hållbart ledarskap 7,5 hp med start onsdag 18 september 2024.

  Kursen pågår mellan den 18 september 2024 och avslutas med internat den 20-21 februari 2025 och har studietakten kvartsfart, vilket motsvarar en arbetsinsats på cirka 10 timmar/vecka.

  Kursen arrangeras av Kommunal utveckling-kurs och konferens, Region Jönköpings län, i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

  KurstypLärarledd
 •  Häng med oss ut - Ledarutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete

  Lärarledd

  Välkommen till utbildningen -Häng med oss ut - Ledarutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete den 29-30 maj 2024

   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Infektionssjukdomar och vårdhygien 7,5 hp

  Lärarledd

  Utbildningen omfattar infektionssjukdomars etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling. Kursen avser att öka kunskapen kring hur man hanterar patienter med infektionssjukdomar, smittspridning, vårdrelaterade infektioner, lagar och förordningar relaterade till vårdhygien och multiresistenta bakterier. Utgångspunkten är att utgå från den kliniska vardagen för att ge djupare teoretiska och praktiska kunskaper inom infektion och vårdhygien i syfte att ge en patientsäker vård.

  KurstypLärarledd
 •  INSTÄLLD CRA och A-CRA – behandlingsprogram för personer med missbruksproblem

  Lärarledd

  En tredagarskurs i behandlingsprogrammen CRA och A-CRA för dig som är socialsekreterare, behandlare eller samtalsledare. Kursen startar den 6 maj 2024 på Elite i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Internat ESTHER 2023

  Lärarledd

  Välkommen att anmäla dig till ESTHER internat 2023.

   

   Jobbar du som ESTHER-coach? Då har du nu chansen att få åka på internat i höst och bli peppad i ditt arbete.
  Läs mer om det i informationen nedan.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion i hälsans fyra dimensioner

  Online

  Introduktion i hälsans fyra dimensioner är för hälsocoacher som jobbar på Hälsocenter i Jönköpings län.

 •  Introduktion i lagen om offentlig upphandling

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktion i lagen om offentlig upphandling den 16 maj på Elite i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs i Rehabdans för dig med MS (Multipel Skleros)

  Online

  Kursen ger dig kunskap om sjukdomen Multipel Skleros samt grundläggande information om hur kan du leda dansklass för målgruppen på ett säkert sätt.

 •  introduktionsutbildning

  Lärarledd

   I denna utbildning kommer du som medarbetare i Region Jönköping att få lära dig mer om organisationen.

  KurstypeLärande
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2024

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 juni, 2024

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2024


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Juvenil protetik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 november, 2024

  Protetisk rehabilitering av barn och ungdomar (”Oral protetik 10”)

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare i protetik. Vid mån av plats andra protetikintresserade tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Läkemedel

  Lärarledd

  Kursen riktar sig i första hand till ST-tandläkare 

  KurstypLärarledd
 •  JUST Odontologisk radiologi

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare. 

  KurstypLärarledd
 •  JUST Sällsynta diagnoser och syndrom

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  klinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Online

  När du använder kursmaterialet kommer information om din IP-adress, och för att nå full funktionalitet även mailadress, att sparas.

 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 april, 2024

  .

 •  Kommunikation i tandvården

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
   

  KurstypLärarledd
 •  Kompletterande utbildning i nya vårdprogrammet barn, ungdomar och unga vuxna -Tandhygienister

  Online

  Utbildningen är framtagen i samband med införande av nya vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Den riktar sig till tandhygienister. Utbildningslängd 20 minuter.

  KurstypeLärande
 •  Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin 2024

  Lärarledd

  Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i det personcentrerade patient- och läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet, med video och gruppdiskussioner som redskap, inspirerat av Kalymnosmetoden. Introduktion och teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna.  

  Kursen uppfyller målbeskrivningens krav (delmål b1 enl. SOSFS 2015:8 resp. delmål STb1/STc3 enl. Målbeskrivningen 2021). Kursen räknas som obligatorisk kurs för ST-läkare i allmänmedicin. 

 •  KUP Vt-24 Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet KUP. Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  KUP Vt-24 Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet KUP. Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  Lagen om offentlig upphandling - Grundutbildning

  Lärarledd

  Välkommen till  två dagar utbildning i Grundkurs i lagen om offentlig upphandling den 14-15 maj på Elite i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Ledning och ledarskap för patientsäkerhet

  Lärarledd  Ledning och ledarskap för patientsäkerhet
  En gemensam utvecklingsresa för en modernisering i arbetet med patientsäkerhet

   

  Är ni en verksamhet från Region Jönköpings län?
  Tyvärr är alla platser för Region Jönköpings län fullbokade.
  Anmälningssidan är fortsatt öppen för verksamheter i Region Östergötland och Region Kalmar län.

   

  Ett program som vänder sig till dig/er med ansvar för en verksamhet i den sydöstra sjukvårds- regionen som vill arbeta vidare med att skapa förutsättningar och engagera medarbetare i arbetet med patientsäkerhetsfrågor.

   

  Hälso- och sjukvård finner allt fler områden där de reaktiva angreppssätten är otillräckliga och efterfrågan på proaktivitet ökar. För något decennium sedan bedrevs klinisk verksamhet för patienten, idag betonar vi vikten att göra det med patienten och snart befinner vi oss i en serviceverksamhet där mycket förväntas att göras av patienten. Kunskap om patientsäkerhet är i utveckling, de arbetssätt vi tidigare litat på är inte längre tillräckliga. Samtidigt är vi utmanade av frågor om vårdens enorma utvecklingspotential och samtidig brist på resurser av olika slag. I denna utveckling gäller det att inte ”tumma” på patientsäkerheten. 

  KurstypLärarledd
 •  Livets alla delar och när det känns svårt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 maj, 2024

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 12-18 månader och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen skapas en medvetenhet om att den här perioden i en familjs liv innebär stora förändringar. Genom medvetenhet och dialog om de förändringar som sker i familjelivet ökar förståelsen för varandra och familjens förutsättningar. Hur vi som föräldrar får livets alla delar att gå ihop. 

  För att vi ska kunna fokusera på samtalet och diskussionen är det viktigt att barnen inte är med under träffen. Vi ber därför att du lämnar ditt barn hos en annan vuxen som kan ta hand om barnet under tiden.

 •  Lumis 100/150

  Online

  Utbildning för personal/anhörig/patient som hanterar ventilator Lumis 100/150

 •  Marina Testar alternativ

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2024

  test

 •  Maskutbildning

  Online

  Maskutbildning för personal/anhörig/patient som handhar ventilator

 •  Metodik för händelseanalys

  Lärarledd

  Välkommen på  2-dagars utbildningen  i "Metodik för händelseanalys" måndagen den 29 april 2024 på Elite iJönköping

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal - Fördjupningsdag

  Lärarledd

  Välkommen till en fördjupningsdag i Motiverande samtal (MI) tisdagen den 1 oktober 2024 på Elite i  Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 maj, 2024

  En heldags repetition och påfyllnad för dig som tidigare har gått grundkurs i motiverande samtal, fredagen  den 24 maj 2024 på Elite  i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad för läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 november, 2024

  En halvdags repetition och påfyllnad för dig som är läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker. Kursen äger rum onsdagen 13 november 13.00-16:00

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 9 april 2024 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start onsdagen den 24 april 2024 på Kulturhuset Spira i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 16 april 2024 på Savoy Hotel!

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 21 maj 2024 på Savoy Hotel!

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Mucosit och periimplantit

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 maj, 2024

  Kursen riktar sig till tandläkare och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Mötesplats Lekotek våren 2024

  Lärarledd

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00, 19/1, 2/2, 1/3, 15/3, 12/4, 26/4, 24/5

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 november, 2024

  Kursen riktar sig till: tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Positionera med Togemo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2024

  Kurs för förskrivare av positioneringskuddar - positionering i säng och i rullstol.

  KurstypLärarledd
 •  Presentationsteknik

  Lärarledd

  Uppgradera din presentationskraft och ta steget mot framgång på din talarplats! Är du redo att bli den som engagerar dina åhörare varje gång du talar?

  Varmt välkommen till en praktiskt inriktad utbildning i Presentationsteknik, onsdagen den 13 november på Elite i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  PRIMUS Jönköping Workshop

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 maj, 2024

  Ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola bjuds in att delta vid detta tillfälle.

  Kursledare är barnhälsovårdspsykolog, logoped, specialpedagog och arbetsterapeut. De fem lektionerna varvas teori, reflektion och diskussioner som sker i små grupper.

   

  Sista anmälningsdatum 2024-05-06

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - HandiKalender, MyAbilia, MEMOplanner Large

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 maj, 2024

  Kurs för arbetsterapeuter inom habiliteringen. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen HandiKalendern respektive MEMOplanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Lyft och lyftsele

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 maj, 2024

  Genomgång av lyftselar och lyftar i sortiment, praktisk träning i av-/påtagning i olika situationer. Patientfall.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Rullstol

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2024

  Kursen riktar sig till dig som förskriver manuella rullstolar och ger dig grundläggande kunskaper kring att prova ut och förskriva rullstolar.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Överflyttningshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 maj, 2024

  Öva på användning av olika produkter i sortimentet.

  För arbetsterapeuter och sjukgymnaster som förskriver överflyttningshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Projektledning och projektmetodik

  Lärarledd

  Välkommen på  3-dagars utbildning i "Projektledning och projektmetodik" med start tisdagen den 17 september 2024 på Kulturhuset Spira i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Protetik i praktiken

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2024

  Kursen riktar sig till: tandsköterkor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Provinlämning IOM 1 och 2

  Online

  Utbildning för ny personal i provinlämningen RJL för in och utmaningsstationerna vid automationen.

 •  PTP-programmet VT 24

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 maj, 2024

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

   

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

   

  Anmälan sker via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.  

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Reflektion för handledare till ssk-studenter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 maj, 2024

  Välkomna till handledarträff gällande ssk-studenternas VFU vårterminen 2024. 

   

  KurstypLärarledd
 •  Regiongemensam introduktion för sommarvikarier 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2024
  Här anmäler ni er till årets Semestervikarieutbildning samt tar del av material för att förbereda er inför kurstillfället! 
  KurstypLärarledd
 •  Rehabiliteringsplan - Varför? Hur? Till vem?

  Online

  Rehabiliteringsplan – Vad? Varför? Vem? Hur?
  Denna kurs ger dig svar på dessa och många fler frågor om Rehabiliteringsplan.

 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal - Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 23 och 25 april 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal - Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 16 och 19 september 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal - Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 13 och 14 november 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 24 och 25 april 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 17 och 19 september 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 12 och 14 november 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Risk och riskhantering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 april, 2024

  Är du intresserad av att veta mer om risk och riskhantering? Då är denna dag för dig.

   

 •  RIU Vt-24 Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Vt-24 Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  Rättshaveristiskt beteende

  Lärarledd

  Välkommen till en föreläsning hur vi bemöter personer med ett rättshaveristiskt beteende fredagen den 22 november  2024 på Elite i Jönköping!

  Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats och hos myndighet, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter.

  KurstypLärarledd
 •  Samtal med svåra besked

  Lärarledd

  Välkommen till  utbildning i Samtal med svåra besked - Samtalsteknik, förberedelse och genomförande av svåra samtal torsdagen den 6 februari 2025 på Elite i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert - Chefsmodulen

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem kapitel med olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Senior alerts grundutbildning med bank-ID

  Online

  Webbutbildningen ger dig en introduktion i Senior alert och den vårdpreventiva processen utifrån riskområdena trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  KurstypeLärande
 •  S-HLR och sepsisutbildning, JKPG

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 april, 2024

  Utbildningen är riktad till avdelningspersonal och läkare.

   

 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 april, 2024

  Välkommen till instruktörskursen i S-HLR vuxen.

  Detta skall vara godkänt av din chef.

 •  Sommaravslutning för alla etikombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2024

  Etikrådet bjuder in till sommaravslutning för  alla etikombud i hela länet! 

 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 11 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2024

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  STRATEGI

  Lärarledd

  ADHD – grundkurs för vårdnadshavare, till barn 4-12 år som tillhör habiliteringens målgrupp. Observera att barnet måste ha en fastställd ADHD-diagnos.

  Kursen omfattar fem tillfällen hösten 2024, första tillfället är 11 september.

  KurstypLärarledd
 •  Strålsäkerhet - PET injektor

  Online

  Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

 •  Strålsäkerhetsutbildning Strålbehandling

  Online

  Denna kurs är en påbyggnadsdel i strålsäkerhet och ska gås av personal som arbetar på strålbehandlingen.

  Innan man går fördjupningsdelen måste man vara godkänd på kursen "Strålsäkerhet - basutbildning".

  KurstypeLärande
 •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

  Lärarledd

  Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 10-13 år Jönköping

  Lärarledd

  Våren 2024 är det syskonträffar för barn 10 - 13 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  Fem tillfällen 28/2 - 24/4

  KurstypLärarledd
 •  Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsavtal

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2024

  Välkommen till  en utbildning  i säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddad upphandling enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)  onsdagen den 9 oktober på Elite i Jönköping

   

  KurstypLärarledd
 •  TAKK digital grundkurs vt 24 - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är 2024-03-18.

  Kursen vänder sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn, ungdomar och vuxna i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK digital grundkurs vt 24 - personal

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är 2024-03-18.

  Kursen vänder sig till personal till barn, ungdomar eller vuxna med behov av TAKK och som har insatser via habiliteringscentrum. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Teamtandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2024

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
   

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region! Våren 2024

  Lärarledd

  Välkommen att anmäla ett team av läkare, sjuksköterska och undersköterska denna teamutbildning inom palliativ vård  för hemsjukvår inom särskilt boende eller ordinärt boende.

  Verksamhetschef på vårdcentral och chef för HS samråder inför att utse och anmäla ett team till denna utbildningFörsäkra dig om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

  • Digital och kostnadsfri utbildning.
  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 
  KurstypLärarledd
 •  Trakeostomivård

  Online

  Grundläggande trakeostomiutbildning för personal som jobbar nära trakeostomi.

 •  Utbildning administratörer, läkemedelsautomat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2024

  Sjuksköterskor, ev Usk i HSV, EC /samordnare i HMT (de som ska lära sig monitorera vårdtagare samt de som ska lägga upp vårdtagare resp personal i systemet

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning påfyllare, läkemedelsautomat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 april, 2024

  Detta utbildningstillfälle är endast till för dig som på uppdrag av din kommun blivit ombedd att medverka (Aneby, Eksjö, Gnosjö eller Tranås)

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning Tränare, läkemedelsautomat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 april, 2024

  Detta utbildningstillfälle är endast till för dig som på uppdrag av din kommun blivit ombedd att medverka (Aneby, Eksjö, Gnosjö eller Tranås)

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingsdagar BUMM

  Online

  fghfghfgh

 •  Vaccinationsutbildning influensa, pneumokocker, covid-19

  Online

  Kursen ger fördjupade kunskaper i grundläggande vaccinologi, säkerhet och regelverk kring vaccinationer samt specifika kunskaper om vaccination av vissa patientgrupper och vaccinerna mot influensa, pneumokocker och covid-19.
  Godkänd kurs kan användas som underlag för verksamhetschef att ge ordinationsrätt till sjuksköterskor för vaccin mot influensa, pneumokocker och covid-19.

  KurstypeLärande
 •  Vardagsliv, infektioner och alkohol

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 7-12 månader  och tillhör familjecentralen Väster

  Ingen amälan behövs

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera kring alkohol, vilket plats alkoholen har i ditt liv samt om och i så fall hur alkoholen påverkar barnet och familjen.

  Det ges även tillfälle att diskutera hur infektioner påverkar vardagen, hur man kan förhålla sig till de vanligaste infektionerna och när det finns behov att söka vård.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, mat och sömn

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-6 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera och få en ökad förståelse kring barn och mat samt betydelsen av föräldrars samspel med barnet i matsituationen. Träffen ska även ge föräldrarna tillfälle att reflektera och utbyta erfarenheter under småbarnsåren med fokus på både barnets och föräldrars sömn.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, samspel och lek

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-5 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att, tillsammans med andra föräldrar, fundera och utbyta erfarenheter kring tiden med barnet och betydelsen av närvaro, samspel och lek.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, språkutveckling och skärmanvändning

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 8-12 månader och tillhör familjecentralen Väster

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen uppmuntras du som förälder att aktivt delta i barnets språkutveckling. I samtal med andra föräldrar och med gruppledare pratar vi om läsningens betydelse och hur man kan läsa med små barn. Vi inspirerar till olika sätt att lyssna och betonar vikten av att kommunicera och prata med barnet.

  KurstypLärarledd
 •  Webbinarium - Har ni beredskap för NIS 2 och CER-direktiven?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2024

  Kostnadsfritt Webbinarium - Har ni beredskap för NIS 2 och CER-direktiven?
  Välkommen till detta kostnadsfria webbinarium tisdag den 24 september 2024 som anordnas av Kommunal utveckling i samarbete med MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  KurstypeLärande
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  Vivo 45 LS

  Online

  Utbildning för personal/annhörig/patient som handhar VIVO 45 LS

 •  Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2024

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
   

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandläkare

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
   

  KurstypLärarledd
 •  Workshop GAP-analys inom programområde (LPO) levnadsvanor

  Lärarledd

  För FAKTA-deltagare, Kommunal utveckling och andra berörda inom region och kommun

  KurstypLärarledd
 •  Återfallsprevention

  Lärarledd

  Välkommen till tredagars utbildning i återfallsprevention utifrån KBT och MI den 10 oktober 2024 på Elite i Jönköping

  Återfallsprevention utifrån KBT är en strukturerad och manualbaserad metod som rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid problem med alkohol och narkotika

  KurstypLärarledd