KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

.

Metodikums instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande! Under en dag har du möjlighet att utveckla dina kunskaper och förståelse för grundläggande pedagogik och lärande. Med grunden i pedagogiska teorier diskuterar och reflekterar vi vad lärande kan vara och hur vi kan skapa bästa förutsättningarna för ett ökat lärande.

Genom en ökad medvetenhet kring hur vi bygger upp och skapar lärotillfällen ökar vi också möjligheten för deltagarna att tillsammans utveckla sina kunskaper inom ämnet. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete har som uppdrag att utbilda och träna medarbetare och patienter inom ditt verksamhetsområde. Det kan gälla olika områden såsom teamträning, HLR och scenarioträning och färdighetsträning men även vid information inför undersökningar, utskrivning från slutenvård eller egenvård till patienter eller mellan olika professioner.

 

Innehåll: Vad är lärande och hur kan jag som instruktör vara stödjande i lärande moment? Hur bygger jag upp en utbildning genom faser: förberedelsefas, övningsfas och återkoppling?

 

Kursdatum uppdateras löpande! 

Om du inte hittar ett passande datum, tveka inte att höra av dig till: matilda.a.andersson@rjl.se för intresseanmälan

 


Tillfällen

   
   

Titel: KlinSim 1 - Kunskap och Lärande
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-20 09:00
2024-11-20 16:00
Ort: Eksjö
Plats: Metodikum, Eksjö
Ansvarig: Matilda Andersson
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.
Titel: KlinSim 1 - Kunskap och Lärande
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-21 09:00
2024-11-21 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Metodikum
Ansvarig: Matilda Andersson
Lediga platser: 8
Sista anmälningsdag: 2024-11-18