STRATEGI

ADHD – grundkurs för vårdnadshavare, till barn 4-12 år som tillhör habiliteringens målgrupp. Observera att barnet måste ha en fastställd ADHD-diagnos.

Kursen omfattar fem tillfällen hösten 2024, första tillfället är 11 september.

Program
Grundläggande teori, bemötande och praktiska konsekvenser utifrån diagnosen ADHD.

Tider
Fem onsdagar under hösten 2024 kl. 13:30-16:30. Varje kursdeltagare bör delta vid samtliga tillfällen.

 • 11 september – Värt att veta om ADHD
  Ni får kunskap om symtom, orsaker, utredning och om vilken hjälp man kan få.
 • 18 september – Att vara förälder till ett barn med ADHD. 
  Hur påverkas familjen och omgivningen och vad kan man göra för att underlätta?
 • 25 september – Att uppmuntra positivt beteende
  Vi går igenom olika strategier som hjälper till att komma ur ”onda cirklar”.
 • 2 oktober – Att förebygga och hantera problembeteende 
  Hur man bevarar sitt lugn i konfliktsituationer och att sätta tydliga gränser.
 • 16 oktober – Samhällets stöd
  Kunskap om stöd från kommun (skola, socialtjänst och LSS), region och försäkringskassa.

Plats
Ryhovs Herrgård, Hus M9, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Se karta.

Kostnad
Kursen och kursmaterialet är kostnadsfritt. Om du önskar fika kostar det 125 kr, då ingår kaffe/te och fralla vid samtliga kurstillfällen. Betalas på plats via Swish.

Tolkbehov
Möjlighet till tolk finns för de två först anmälda språken.

Anmälan 
Anmäl dig senast 2024-08-26. Anmälan omfattar samtliga tillfällen, du behöver endast anmäla till första tillfället. Om båda föräldrarna anmäler sig görs en anmälan per person.

Begränsat antal platser, anmäl i god tid. 

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

OBS! Barnet ska inte vara med.


Kursledare
Kurator Karin Johansson (010-242 43 54)
Psykolog Sofia Tengqvist (010-242 43 43)
Specialpedagog Elizabeth Wiktorell Stenmarker (010-242 43 19).

Inbjudan för utskrift

VÄLKOMMEN!
Tillfällen

   
   

Titel: Tillfälle 1-5
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-11 13:30
2024-10-16 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Ryhovs Herrgård, Hus M9, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Ansvarig: Karin Johansson
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2024-08-26