Reflektion för handledare till ssk-studenter

Välkomna till handledarträff gällande ssk-studenternas VFU vårterminen 2024. 

 

Hej och välkomna alla handledare!

Välkomna till handledarträff där vi reflekterar över vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra under ssk-studenternas VFU vårterminen 2024. Fundera gärna på om det finns någon situation du skulle vilja dela med dig av. Detta blir också ett tillfälle att få ge varandra tips och idéer gällande handledarskapet.

Målgrupp: Alla som varit handledare till sjuksköterskestudenter under vårterminen 2024. Planera gärna in detta i schemat redan nu!

Vi bjuder på eftermiddagsfika! Meddela oss minst en vecka innan vid eventuella allergier.