Återfallsprevention

Välkommen till tredagars utbildning i återfallsprevention utifrån KBT och MI den 10 oktober 2024 på Elite i Jönköping

Återfallsprevention utifrån KBT är en strukturerad och manualbaserad metod som rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid problem med alkohol och narkotika

Kursupplägg

Kursen baseras på boken ”Återfallsprevention utifrån KBT och MI vid problem med alkohol och narkotika” av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2022, andra upplagan), och det manualbaserade behandlingsprogram i återfallsprevention som ingår i boken.

Kursen har som utgångspunkt att beskriva hur återfallsprevention som metod kan användas av behandlare och utredare såväl inom socialtjänst som hälso- och sjukvård, och inte minst uppmärksamma hur återfallsprevention kan tillämpas i en vårdkedja där till exempel den återfallspreventiva behandlingen inleds inom hälso- och sjukvården och fortsätter inom socialtjänsten.

Kursens innehåll

Kursen har fokus på demonstrationer av de tio sessioner som behandlingsprogrammet omfattar samt att, via övningar, praktiskt använda sig av de moment som ingår i sessionerna. Detta kommer att kombineras med korta föreläsningar om grundläggande begrepp och teorier i metoden. I kursen kommer det även att demonstreras och övas på hur en MI-baserad samtalsstil kan inkluderas i behandlingsprogrammet.

Utöver detta presenteras också hur återfallsprevention kan användas i korta möten med klienter på ett improviserat sätt; det som benämns återfallsprevention i vardagssamtal.

Kursens pedagogik

Det pedagogiska utgångsläget är att demonstrera hur återfallsprevention kan ”se ut och låta” och att i nästa steg låta dig, som kursdeltagare, öva på att använda de återfallspreventiva färdigheterna i korta tillämpningsövningar.

I reflektionspass får du möjligheter att resonera om hur du kan anpassa metoden utifrån den arbetssituation och de klienter som du har eller kommer få.

Målet för kursen

Efter avslutad kurs ska du självständigt kunna använda återfallsprevention som behandlingsmetod, som ett behandlingsprogram och individuellt med en klient eller med en grupp klienter, eller i vardagssamtal.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är behandlare i första linjen som till exempel skötare, sjuksköterskor och socionomer inom psykiatrins och socialtjänstens beroendevård eller andra som i sin yrkesroll möter personer med problem med alkohol och narkotika.

Kursledare och utbildare

Under kursen medverkar Peter Wirbing. Peter är Legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom psykiatri, beteendevetare, psykoterapeut och utbildare inom MI samt medlem i MINT.

Tid och plats

Torsdag den 10 oktober 2024 kl 09.00-16.00
Torsdag den 17 oktober 2024 kl 09.00-16.00
Tisdag den 5 november 2024 kl 09.00-16.00

Utbildningen kommer äga rum på Elite stora hotellet i Jönköping. Samtliga utbildningsdagar startar med frukostfika kl 08:30. Kursstart kl 09:00

Avgift

Kostnaden är 5 500  kr (exkl. moms). I avgiften ingår frukost/fika, lunch, eftermiddagsfika och läroboken ”Återfallsprevention utifrån KBT och MI vid problem med alkohol och narkotika” av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2022, andra upplagan). samt behandlingsmanual som finns i läroboken Läroboken kommer också att vara grundkursens kursbok. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att kursen är avslutad.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndag den 9 september 2024 och gäller för alla tre tillfällen. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta Ulrika Pohl på telefon 072-519 45 02 eller e-post ulrika.pohl@rjl.se

 
Tillfällen

   
   

Titel: Återfallsprevention - dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-10 09:00
2024-10-10 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2024-09-09
Titel: Återfallsprevention - dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-17 09:00
2024-10-17 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2024-09-09
Titel: Återfallsprevention - dag 3
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-05 09:00
2024-11-05 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2024-09-09