KlinSim2 - Design för Lärande

Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse? Inriktning för Rehabiliteringscentrum, 2024. 

Välkomna till KlinSim Steg 2 – Design för kunskap och lärande!

Utbildningen vänder sig till dig inom Rehabiliteringscentrum som gått KlinSim 1 (Pedagogik - Kunskap och lärande) och har vana att självständigt genomföra simuleringar.

Utbildningen är en fortsättning på KlinSim 1 och vars syfte är att under två dagar bredda den pedagogiska förståelsen för hur du designar för lärande. Specifikt för detta tillfälle är dessutom att vi inkluderar kunskap om HLR.

Utbildningen innebär att alla deltagare planerar ett eget scenario som ni sedan håller i under utbildningen och utifrån scenariot tillsammans reflektera kring lärande och de förutsättningar som skapades under scenariots olika delar. 

Beroende på grupp som deltar under utbildningen kan vissa scenarion komma att behöva anpassas under kvällen, efter utbildningsdag 1, för att kunna genomföras dag 2. 

Fika & Lunch Ingår!

(Observera att detta är en 2- dagarsutbildning!)

Välkomna!