Produktutbildning - HandiKalender, MyAbilia, MEMOplanner Large

Kurs för arbetsterapeuter inom habiliteringen. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen HandiKalendern respektive MEMOplanner Large.

Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen Handikalendern respektive MEMOplanner Large samt den gemensamma molntjänsten myAbilia. Du får lära dig skillnaderna mellan de olika enheterna och tillsammans i gruppen diskuterar vi hur man  välja rätt beroende på patientens behov. Lokala rutiner vid förskrivning av respektive hjälpmedel inkluderas. Har du tillgång till surfplatta eller telefon med eller utan Handikalendern i ditt arbete, ta gärna med den. Under kursen ges flera tillfällen till att själv testa de o funktionerna i de olika enheterna för att kunna individanpassa till patienter.

Kursledare: Carina Svensson, Jonatan Tedenby