Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin 2024

Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i det personcentrerade patient- och läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet, med video och gruppdiskussioner som redskap, inspirerat av Kalymnosmetoden. Introduktion och teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna.  

Kursen uppfyller målbeskrivningens krav (delmål b1 enl. SOSFS 2015:8 resp. delmål STb1/STc3 enl. Målbeskrivningen 2021). Kursen räknas som obligatorisk kurs för ST-läkare i allmänmedicin. 

 

15 – 18 oktober 2024 
Kursen startar tisdagen den 15 oktober klockan 12:00, avslutas klockan 15:00 fredagen den 18 oktober.
Plats: Kursen ges som internat, fyra dagar (tre övernattningar) på Eksjö Stadshotell.

Kursen är i internatform, vilket också rekommenderas av SFAM. Det är ett krävande kursupplägg med långa dagar och kvällsarrangemang två kvällar. Rum är bokade på Eksjö Stadshotell och ingår i kursavgiften.

Uppföljningsdag 15 november

Uppföljningsdag den 15 november klockan 09:00-16:00. Obligatorisk närvaro.
Plats: Ryhovs Herrgård, Hus M9, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

 

Övrigt
För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs goda kunskaper i svenska språket. Maximalt 18 stycken kursdeltagare. Detta ger mycket god möjlighet att få öva mycket i grupperna och höjer således kvalitén på kursen för den enskilda. ST-läkare och handledare kan med fördel gå kursen tillsammans. Ange vid anmälan hur långt Du har kommit i din ST-utbildning, förtur till plats kan ges till de som är i slutet av sin ST-utbildning.

Tänk på minst 4 verkliga patientfall av olika svårighetsgrad från din mottagning som du kan spela i rollspelen! Ta dock inga journalutskrifter med.
Planera för att spela in två patientbesök på video mellan de båda kurstillfällena!  Det betyder att du behöver planera för minst en hemvänderdag om du är på sidotjänstgöring.

 

Kursavgift 25.000 kr inkl. moms.
I kursavgiften ingår boende 3 nätter, utbildning, kurspärm, konferensavgift, lunch och fika alla dagar samt 3-rätters avslutningsmiddag torsdag på Eksjö Stadshotell, middag och gemensam aktivitet tisdagkväll.

Endast kvällsmaten den 16 oktober får Du bekosta själv. 

 

Välkommen med din anmälan,

Dorte Kjeldmand, Martin Lägervik, Maria Holstensson, Anna Hertin och Sofie Cedermark 

kurshandledarna, samtliga specialister i allmänmedicin
Tillfällen

   
   

Titel: Kursdagar 15 – 18 oktober 2024
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-15 12:00
2024-10-18 15:00
Ort: Eksjö
Plats: Eksjö Stadshotell
Ansvarig: Nida Cimen
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2024-09-09
Titel: Uppföljningsdag 15 november
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-15
2024-11-15
Ort: Jönköping
Plats: Ryhovs Herrgård, Hus M9, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Ansvarig: Nida Cimen
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2024-09-09