ADAD

Välkommen till en tredagarskurs i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), med start onsdagen den 4 dec 2024 på Elite Hotel i Jönköping

OM ADAD

ADAD är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik som används vid intervju. Ett fantastiskt instrument för att skapa underlag till utredningar, behandlingsplaneringar och utredningar. Kompatibelt både med BBIC och SAVRY m.fl.

ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis, är idag det i Sverige mesta spridda instrument inom ungdomsvård. Det används till bland annat; utredningar, behandlingsplanering, utvärdering, screening och kvalitetssäkring. Instrumentet rekommenderas av Socialstyrelsen. Det är skapat i USA, baserat på ASI, sedan av SiS och Stockholms Stad anpassat för Svenska förhållande.

ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika. Inom Statens institutionsstyrelse har även utskrivnings-, överflyttnings- och uppföljningsformulär tagits fram och dessa ingår i granskningen. Varje livsområde består av ett antal frågor om den unges faktiska situation och därutöver skattar den unge sin oro och sina besvär enligt en skala 0–3. Den unge anger också hur viktigt det är att få hjälp enligt en skala 0–3 inom respektive livsområde. Utifrån den unges skattningar gör intervjuaren en sammanfattande skattning av den unges problem inom varje livsområde enligt en skala 0–9. Vissa frågor, som är särskilt märkta i formuläret, är speciellt viktiga att ta hänsyn till vid skattningen.

Syfte

Deltagarna kommer att få lära sig hur man på bästa sätt hanterar instrumentet, gör intervjuer, skattar samt hur och till vad man kan och inte kan använda resultaten. ADAD används för att få svar och för att göra bättre utredningar.

Innehåll

  • Introduktion till ADAD som bedömning- och utrednings-instrument,
  • Historik, formulär, användningsområde, styrkor, svagheter,
  • Kodning och skattningsövningar,
  • Övningsintervjuer.

Godkänd och Diplomering

I utbildningen ingår förutom slutprovet två hemuppgifter, totalt ca sex timmars arbete. Deltagarna ska se och skatta en övningsfilm samt göra och skatta en egen intervju (alternativt skatta en tilldelad intervju)

Utbildningen är obligatorisk för alla som ska göra ADAD-intervjuer och diplom utdelas efter godkänd närvaro, godkända hemuppgifter och godkänt slutprov,

För diplom krävs 100% närvaro under dagarna. Om någon deltagare inte kan delta vid något tillfälle försöker uppdragstagaren hantera detta genom restuppgifter som motsvarar omfattningen på uppkommen frånvaro..

Utbildare

Niklas Waitong, socionom. Niklas har jobbat med ADAD sedan det kom till Sverige i mitten av 90-talet. Niklas har utbildat intervjuare sedan 1998 och utbildat utbildare sedan 2002. Niklas har även varit med och utvecklat formulären och är godkänd av såväl SiS, ADAD-nätverket som Arlene Terras-Utada – som skapat instrumentet – att utbilda både intervjuare och utbildare.

Tid och plats

Onsdagen den 4 december 2024 kl. 09.00-16.00

Torsdagen den 5 december 2024 kl. 09.00 – 16.00

Onsdagen den 15 januari 2025 kl. 09.00-16.00

Utbildningen kommer äga rum på Elite stora hotellet i Jönköping. Samtliga dagar startar med frukostfika kl 08.30

Målgrupp

Kursen vänder sig till socialsekreterare, behandlare och HVB-personal som utreder eller på olika sätt försöker hjälpa tonåringar med problem. Inga förkunskaper är nödvändiga.

Avgift

Avgiften är 6 490 kr (exkl. moms) och inkluderar kursmaterial som kommer mejlas ut efter anmälningstiden gått ut samt diplom, elektronisk feedback och vissa digitala stödfunktioner. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.  Avgiften är beräknad på 17 deltagare, vid färre deltagare kommer priset att höjas vid fler kommer priset att sänkas. 

Vi förbehåller dock oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 7 oktober 2024. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder.  Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Du får automatiskt en bekräftelse vid anmälan till den e-postadress du angett i anmälan.

Vi tar inte emot några avanmälningar, men du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Dokumentation i pappersform i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer att mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Information

För mer information, kontakta
Tillfällen

   
   

Titel: ADAD dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2024-12-04 09:00
2024-12-04 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2024-10-07
Titel: ADAD dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2024-12-05 09:00
2024-12-05 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2024-10-07
Titel: ADAD dag 3
Startdatum:
Slutdatum:
2025-01-15 09:00
2025-01-15 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2024-10-07