Samtal med svåra besked

Ämnet för att hantera svåra samtal är av avgörande vikt för alla som arbetar med människor. Att kunna navigera genom utmanande konversationer med respekt, omsorg och professionalism är en avgörande färdighet inom ledarskap och personalhantering.

Välkommen till  utbildning i Samtal med svåra besked - Samtalsteknik, förberedelse och genomförande av svåra samtal torsdagen den 6 februari 2025 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

Att vara chef och arbetsledare på en arbetsplats innebär att man behöver genomföra svåra samtal.

Samtal som kan upplevas som besvärliga att hantera, både för arbetstagaren och för den som genomför samtalet. Det kan vara utvecklingssamtal, rådgivande samtal eller svårare samtal om konflikter, uppsägningar, missbruk, bedrägerier, sjukdom eller dödsfall. 

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna insikt om varför medarbetare reagerar som de gör, förståelse för processen i samtalen samt lära ut en konkret metod för att förbereda och genomföra denna typ av känsliga samtal

Innehåll

Dagen innehåller utifrån samtalstekniken förberedelser inför ett samtal och hur man genomför själva samtalet med tyngdpunkt på:

  • De psykologiska orsakerna till att vi reagerar som vi gör
  • Handfasta och konkreta råd i hur man kan hantera olika situationer
  •  Genomgång av olika försvarsmekanismer och hur man bemöter dessa
  • Människors reaktioner och behov i kritiska situationer
  •  Hur man bemöter känslor hos medarbetaren
  •  Hur man hanterar sina egna känslor
  • Hur man tar hand om sig själv efter ett samtal för att motverka stressreaktioner

Kursledare

Katarina Tingström är legitimerad psykoterapeut, präst, handledare och författare. Har en bakgrund som präst vid Försvarsmakten och Polismyndigheten, där hon bl a utbildat i överlämnande av dödsbud, svåra samtal, möta människor i kris. Idag driver hon en psykoterapimottagning i Stockholm. Arbetar med samtal, handledning och är en anlitad föreläsare både inom offentlig och privat sektor. Hennes föreläsningar präglas av konkreta exempel och igenkänning

Tid och plats

Torsdag den 6 februari kl 09:00-16:00

Utbildningen genomförs på Elite i Jönköping. Dagen startar med frukostfika kl 08:30

Målgrupp

Du som arbetar som någon form av  ledare eller chef samt även personal inom HR inom kommun och region i Jönköpings län

Avgift

Avgiften är 1970 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch, samtliga tre dagar. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 6 januari 2025. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse när du anmäler dig till den e-postadressen du angett i anmälan samt ytterligare en bekräftelse ca 1½ vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Vi tar inte emot några avanmälningar, men du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Dokumentation i pappersform i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer att mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Praktisk information

Kontakta Ulrika Pohl på telefon 072-519 45 02 eller e-post ulrika.pohl@rjl.se

 
Tillfällen

   
   

Titel: Samtal med svåra besked
Startdatum:
Slutdatum:
2025-02-06 09:00
2025-02-06 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 29
Sista anmälningsdag: 2025-01-06