Arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare

Välkommen till arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare inom IFO. Första linjens arbetsledare ingår oftast inte i kommunernas chefsprogram och får därför sällan någon kompetensutveckling utifrån sin roll som ledare. Den här utbildningen avser att fylla det behovet för den här gruppen arbetsledare och har tagits fram i dialog med kommunerna.

Om utbildningen

Utbildningen är indelad i tre teman: individ, grupp och verksamhet. Utifrån dessa ska kursdeltagarna få ökad kunskap kring det egna ledarskapet, att leda grupper och att leda utifrån verksamhetens mål.

Kursintyg utfärdas vid utbildningens slut.

Lärandemål

Utbildningens mål är att deltagarna får ökad kunskap om ledarskap, grupprocesser och att leda arbete för ökad kvalitet. Men även att den upplevda tryggheten i arbetsledarskapet ökar

Utbildningsplan

Utbildningen består av 7 kurstillfällen. Här får du en överblick av innehållet för varje kurstillfälle.

Block 1: Individen

Dag 1 – Torsdag 12 september

 • Den egna rollen som arbetsledare
 • Motiven till att bli arbetsledare

Dag 2 – Onsdag 25 september

 • Arbetsmetodik

Dag 3 – Tisdag 8 oktober

 • Att stödja och utveckla medarbetarna i det dagliga arbetet

Block 2: Gruppen

Dag 4 – Onsdag 6 november

 • Leda och engagera grupper med känslomässigt krävande arbeten

Dag 5 – Tisdag 12 november

 • Konflikthantering

Block 3: Verksamheten

Dag 6 – Onsdag 27 november

 • Kvalitetsledning och systematisk uppföljning

Dag 7 – Tisdag 3 december

 • Förbättrings- och implementeringskunskap

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till första linjens arbetsledare inom IFO. Det vill säga arbetsledare som dagligen arbetsleder medarbetare i kommunernas individ- och familjeomsorg. Utbildningen riktar sig till dem som inte tidigare har deltagit i arbetsledarutbildning via Kommunal utveckling.

Kursledare

I utbildningen deltar flera personer med lång erfarenhet från socialtjänsten. Kursansvarig är Angelica Florin, teamchef, Kommunal utveckling.

Tid och plats

 • Torsdag 12 september   Livswerket
 • Onsdag 25 september   Livswerket
 • Tisdag 8 oktober            Livswerket
 • Onsdag 6 november      Livswerket
 • Tisdag 12 november      Livswerket
 • Onsdad 28 november    Livswerket
 • Tisdag 3 december        Livswerket

Utbildningen genomförs i konferanslokalen , Livswerket som finns i Kommunal utvecklings lokaler på Werket, Vallgatan 8 i Jönköping. Samtliga dagar är heldagar kl 09:00-16:00 förutom dag 3, Tisdag den 8 oktober, som är förmiddag 09:00-12:00

Avgift

Utbildningen kostar totalt 6700 kronor exklusive moms per kursdeltagare. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Antal

Utbildningen får ha max 15 deltagare, men minst tio för att genomföras. 

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 28 juni 2024. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

OBS! Fördelning av deltagare

I de fall utbildningarna blir fulltecknade och flera deltagare ställs i kö, fördelas platserna till utbidlningen proportionerligt utifrån kommunernas storlek. Det innebär att du kommer att få definitiv bekräftelse på att du är antagen till kursen först efter att sista anmälningsdag har passerat (även om du inledningsvis får en bekräftelse på att du har antagits). Var därför uppmärksam på om du får meddelande om att din plats har fördelats till någon annan – då kan du inte gå kursen.

Har du frågor om anmälan?

Kontakta Ulrika Pohl på e-post ulrika.pohl@rjl.se eller telefon 072-519 45 02

Har du frågor om utbildningens innehåll?

Kontakta Angelica Florin på e-post angelica.florin@rjl.se eller Josefin Axelsson på e-post josefin.axelsson@rjl.se.  
Tillfällen

   
   

Titel: Dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-12 09:00
2024-09-12 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Vallgatan 8 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-06-28
Status: Fullbokad
Titel: Dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-25 09:00
2024-09-25 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Vallgatan 8 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-06-28
Status: Fullbokad
Titel: Dag 3
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-08 09:00
2024-10-08 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Vallgatan 8 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-06-28
Status: Fullbokad
Titel: Dag 4
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-06 09:00
2024-11-06 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Vallgatan 8 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-06-28
Status: Fullbokad
Titel: Dag 5
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-12 09:00
2024-11-12 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Vallgatan 8 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-06-28
Status: Fullbokad
Titel: Dag 6
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-27 09:00
2024-11-27 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Vallgatan 8 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-06-28
Status: Fullbokad
Titel: Dag 7
Startdatum:
Slutdatum:
2024-12-03 09:00
2024-12-03 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Vallgatan 8 i Jönköping
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-06-28
Status: Fullbokad