Risk och riskhantering

Till vem riktar sig utbildningen?
Utbildningen vänder sig till dig som i din roll stödjer andra verksamheter inom ett kompetensområde tex smittskydd/ vårdhygien, läkemedel, krisberedskap, patientsäkerhet.

Varför är utbildningen viktig?
Syftet med utbildningen är att få en introduktion i området riskhantering som en del av ett förebyggande arbete,  få kunskap om olika teorier och verktyg.

Vad kommer du att lära dig?

•Förståelse för vikten av riskhantering
•Orientering i olika verktyg
•Medvetenhet och riskhantering i egen verksamhet
•Stödja andra i deras arbeten med riskhantering

”Att identifiera, bedöma och analysera risker är en viktig del i arbetet att förebygga vårdskador. Det kräver att alla som arbetar i vården har ett riskmedvetet förhållningssätt och vet vad som pågår i verksamheten.” Socialstyrelsen

Praktiskt information

Utbildningen omfattar ett fysiskt tillfälle:

2024- 04-22, Kl 9 – 16 , Qulturum, Visionen. Fika serveras från kl 08:30

Kursansvariga: Berit Axelsson och Joanna Mellqvist

Kursavgift: 250:- exkl moms

Sista anmälningsdag: 2024-04-12

Upplysningar

Berit Axelsson, berit.axelsson@rjl.se