Utbildning administratörer, läkemedelsautomat

Sjuksköterskor, ev Usk i HSV, EC /samordnare i HMT (de som ska lära sig monitorera vårdtagare samt de som ska lägga upp vårdtagare resp personal i systemet

Utbildningstillfälle för dig som skall monitorera vårdtagare och lägga upp nya vårdtagare och personal i distansvårdssystemet. På eftermiddagen kan Evondos projektledare vara behjälplig att rigga automaterna för utlämning, ta i så fall med dosrullar för de automater som skall lämnas ut.

Kursledare: Evondos och hjälpmedelscentralen