Fördjupning och repetition av projektplanering och resultatuppföljning av projekt och verksamheter enligt LFA-metoden

Vill du fördjupa och repetera dina kunskaper om projektplanering och resultatuppföljning enligt LFA-metoden?

Välkommen till en fördjupningsdag den 28 maj 2024 med Kari Örtengren, en av Sveriges mest erfarna expert på projektplanering

Programinnehåll

  • Metoder som vi möter hos bidragsgivare, och dessa metoders olika syften, metoder som tillämpas nationellt och internationellt (bl.a. RBM, Förändringsteori/ Theory of Change, PROPS/PPS och LFA.) 
  • Repetition av projektplaneringsprocessen enligt LFA- metoden vilket bl.a. inkluderar hur man gör en situationsanalys, målformulering med olika målnivåer, med inriktning på att sätta s.k. SMARTa mål med indikatorer samt riskanalys och riskhantering.
  • Skillnad på en ansökan och en plan
  • Resultatuppföljning/monitoring av projekt och verksamhet, uppföljningsplaner, indikatorer, riskanalys och riskhantering   
  • Praktiska frågor kring projektplanering och resultatuppföljning
  • Mer om skillnaden på mål och effekter, och  vikten av att vara realistisk då vi sätter mål      

Tid och plats

Tisdag den 28 maj 2024 kl 09:00-16:30

Utbildningen genomförs på Elite Stora Hotellet, i Jönköping. Dagen startar med frukostfika kl. 08.30. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med projekt inom Region Jönköpings län, exempelvis som projektledare, strateg eller organisationsutvecklare. 

Förkunskapskrav

Detta är en repetitions-och fördjupningsutbildning, så det är en fördel om du har gått grundutbildningen, projektplanering enligt LFA-metoden eller har annan erfarenhet av projektplanering och LFA-metoden.     

Kursledare

Kari Örtengren har 30 års erfarenhet av projekt-och verksamhetsplanering samt resultatuppföljning. Hon är i botten civilekonom med internationell inriktning från Uppsala universitet. Hon har kompletterat ekonomstudierna med statskunskap, , organisationsutveckling, projektledning såsom i LFA-metoden samt Lean. Kari Örtengren har sedan hon blev egenföretagare haft över 900 uppdrag i ett 50-tal olika länder och i de flesta län och många kommuner i Sverige. Kari är certifierad LFA moderator/facilitator, d.v.s. hon har kompetens i hur man leder planeringsworkshops i enlighet med LFA-metoden – ett stöd till grupper att i delaktighet göra situationsanalyser, sätta tydliga mål och aktivitetsplaner som är uppföljningsbara. 

Hemsida: www.kariortengren.se 

Kursavgift

Kursen kostar totalt  2 600 kronor exklusive moms per kursdeltagare. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 26 april. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse när du anmäler dig till den e-postadressen du angett i anmälan samt ytterligare en bekräftelse ca 1½ vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Vi tar inte emot några avanmälningar, men du kan själv avanmäla dig i systemet fram till sista anmälningsdatum. Du loggar in där du ursprungligen anmälde dig och väljer länkmenyn till vänster. Gå till 'Personligt' och 'Anmälningar' för att få en översikt över dina aktiviteter. Genom att klicka på en aktivitet kan du avanmäla dig

Har du frågor?

Kontakta Ulrika Pohl på e-post ulrika.pohl@rjl.se eller telefon 072 519 45 02.

 
Tillfällen

   
   

Titel: Fördjupning och repetition av projektplanering
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-28 09:00
2024-05-28 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet
Ansvarig: Ulrika Pohl
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2024-04-26
Status: Anmälningstiden har gått ut.