JUST Sällsynta diagnoser och syndrom


Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

Datum och tid: 3-5 september 2024

3 september: 10:30-16:30.

4 september 8:00-16:30.

5 september 8:00-16:30.

Plats: Scandic Elmia, Jönköping

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna insikt, kunskap och helhetssyn på personer med sällsynta hälsotillstånd, med funktionsnedsättning och behov av särskilt omhändertagande i tandvården. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna beskriva hur de i sin profession ska identifiera, bemöta och erbjuda tandvård för patienter med sällsynt hälsotillstånd, olika syndrom och med olika typer av funktionsnedsättning i ett livstidsperspektiv. De ska kunna samarbeta interprofessionellt kring tandvårdspatienter med behov av särskilt omhändertagande och skapa förutsättningar för hållbar, god och jämlik hälsa för alla individer.

Kursens innehåll

  • Genetik och syndromdiagnostik.
  • Definitioner av sällsynta diagnoser.
  • Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser.
  • Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion.
  • Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom.
  • Handläggning och nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande i tandvården.
  • Etik och bemötande.
  • Organisationen av sällsynta diagnoser (odontologi, medicin, patientföreningar).
  • Databaser om sällsynta diagnoser.

Kursform

Föreläsningar, litteraturstudier och examinationsuppgift.

Examinationsform

Examensuppgiften blir att efter genomgången kurs skicka in ett fall som beskriver tandvårdsomhändertagande för en patient med ett sällsynt hälsotillstånd.

Kursansvarig
Lena Heikki, övertandläkare, övertandläkare i orofacial medicin, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Odontologiska Institutionen Jönköping

Kursavgift 
Interna deltagare (RJL): 7300kr 

Externa deltagare: 9500kr exkl. moms 

I kursavgiften ingår lunch och fika samt kursmaterial. Eventuell kurslitteratur, resa och logi ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan och antagning
Anmälan öppnar v. 9. 

Sista anmälningsdag är den 12 april. När sista anmälningsdag har passerat görs en antagning och någon vecka efteråt får du besked om du har fått en plats till kursen eller om du står på väntelistan.

Mellan 12 april och 29 augusti finns möjlighet att lämna in anmälan i mån av plats.

Prioritering vid antagning:
1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län  

2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.

3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Återbud
Meddela eventuellt återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson
Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: JUST Sällsynta diagnoser och syndrom (externa)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-03 09:00
2024-09-05 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Scandic Elmia, Jönköping
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: -4
Sista anmälningsdag: 2024-08-16
Status: Fullbokad
Titel: JUST Sällsynta diagnoser och syndrom (interna)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-03 10:30
2024-09-05 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Scandic Elmia, Jönköping
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 1
Sista anmälningsdag: 2024-08-16